1. Kirkkohallituksen sitovuustaso on Kirkkohallituksen toimintajäämä.

  2. Hiippakunnallisen toiminnan sitovuustaso on kunkin tuomiokapitulin toimintajäämä.

  3. Avustusten sitovuustaso on seurakunta-avustusten osalta avustusten yhteismäärä, muiden avustusten osalta sitovuustaso on kuhunkin kohteeseen myönnetty avustus.

  4. Kirkon palvelukeskuksen sitovuustaso on Kirkon palvelukeskuksen toimintajäämä.

  

Talousarvion suunnitelmavuosien osalta luvut eivät ole sitovia.

Investointiosassa sitovuustaso on pääryhmien (tietojärjestelmäinvestoinnit, kiinteistöt, kalusto) mukainen sekä Kirkkohallituksen että tuomiokapitulien osalta.