Kirkon tiedotuskeskus palvelee seurakuntia ja suurta yleisöä vuorovaikutteisesti

Kirkon tiedotuskeskus (KT) huolehtii kokonaiskirkon viestinnän suunnittelusta ja koordinoinnista. Se vastaa osaltaan kirkon valtakunnallisesta päätöksentekotiedottamisesta. KT vastaa Ylen suomenkielisten hartausohjelmien sisällöntuotannosta sekä tarjoaa eri kanaville ja verkkoon kirkkoon, etiikkaan, kristinuskoon ja muihin uskontoihin liittyviä sisältöjä. KT kehittää kirkon sisäistä viestintää, tukee seurakuntien ja hiippakuntien viestintää luomalla työvälineitä, kouluttamalla ja koordinoimalla. KT huolehtii osaltaan kirkon yhteisistä verkkotuotannoista ja niiden kehittämisestä.

  • KT kohtaa työssään viestintätodellisuuden jatkuvan muutostilan niin sisällöllisesti kuin välineellisestikin. Tämä todellisuus pakottaa kehittämään erillisyksikköä rakenteeltaan mahdollisimman joustavaksi, alati vaihtuviin haasteisiin sopeutuvaksi viestintäosastoksi. KT:lle on luoteenomaista muista organisaatioviestintäosastoista poikkeava tuotantorakenne. Radio- ja televisio-ohjelmien tuotanto ei yleensä ole ominaista viestintäosastoille, mutta kirkon viestinnässä niillä on varsin keskeinen rooli. Suuri osa suomalaisista kohtaa kirkon ja muodostaa kuvan kirkosta juuri median välityksellä.

  • Verkkoviestintä elää jatkuvaa usein hyvinkin nopeatempoista muutostilaa, mikä asettaa erityisiä haasteita kirkon ja sen sanoman läsnäololle siellä, missä ihmiset ovat. Verkkoviestinnässä keskeinen sosiaalinen media ja sen käyttö ei enää ole vain käyntiä jollain tietyllä foorumilla – se on yhä useammin olemista siellä. Ihmisten läsnäolo somessa voi myös vähentyä. Tätäkin suuntausta on seurattava.

Koventuneet asenteet haasteena

  • Audiovisuaalinen viihteen, informaation ja tuotannon yleisö siirtyy koko ajan selvemmin perinteellisiltä radio- ja tv-kanavilta verkkoon ja sellaiseen ympäristöön, missä omat valinnat aikaan ja paikkaan katsomatta ovat mahdollisimman helppokäyttöisiä ja edullisia. Tämä on huomioitava myös kirkon viestinnässä. Kirkon on huolehdittava kuuntelijoiden ja katselijoiden palvelemisesta radio- ja tv-jumalanpalveluksin ja hartausohjelmin. KT:n on huomioitava jatkossakin myös perinteellisten radio- ja TV-jumalanpalvelusten ja hartausohjelmien yleisöt.

  • Loppuvuodesta 2015 julkisen keskustelun sävy muuttui erityisesti sosiaalisessa mediassa ja tiedotusvälineiden kommentointipalstoilla niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa selvästi rajumpaan ja aggressiivisempaan suuntaan.

  • Pakolaiskysymyksen kärjistyminen Euroopassa oli yksi selkeästi erottuva teema ns. vihapuheen kiihtymisessä, mutta kielteisen kommunikoinnin tyylilaji on voimistunut kautta linjan myös muissa teemoissa. Kirkon viestinnän on määrätietoisesti rohkaistava rakentavaa, toisia kunnioittavaa keskustelukulttuuria jo kirkon perusviestin ja opetuksensakin pohjalta.

Seurakuntien tarpeet ohjaavat myös henkilöstöresursseja

KT:n henkilöstön määrä on vuoden 2017 alussa 34 henkilöä mukaan lukien määräaikaiset työntekijät. Erittäin tarpeelliseksi osoittautunut seurakuntien tarpeisiin suunniteltu ja toteutettu Lukkari-verkkoalusta edellyttää huolenpitoa ja tukipalvelualttiutta jatkossakin. Erityisesti tämän hankkeen, mutta myös yleisemminkin Kirkkohallituksessa on selvästi havaittua tarvetta graafisen osaamisen vahvistamiselle. Tämä tarve on jatkuva Lukkarin ohella myös evl.fi- ja Sakasti-sivustojen uudistamisessa ja ylläpidossa.