Talousarvio
 
    Edellinen TP 2015 Kuluvan vuoden TA 2016 TA 2017 TS1 2018 TS2 2019
Muut yhteiset tarpeet Toimintakulut 668 179,87 883 000,00 802 393,00 802 393,00 802 393,00
Muut yhteiset tarpeet Henkilöstökulut 3 516,15 0,00 81 293,00 81 293,00 81 293,00
Muut yhteiset tarpeet Palkat ja palkkiot 3 245,33 0,00 61 323,00 61 323,00 61 323,00
Muut yhteiset tarpeet Henkilösivukulut 1 080,82   19 970,00 19 970,00 19 970,00
Muut yhteiset tarpeet Henkilöstökulujen oikaisuerät -810,00        
Muut yhteiset tarpeet Palvelujen ostot 529 092,34 555 400,00 573 600,00 573 600,00 573 600,00
Muut yhteiset tarpeet Palvelun ostot - sisäiset 5 940,00        
Muut yhteiset tarpeet Aineet ja tarvikkeet 5 615,38        
Muut yhteiset tarpeet Ostot tilikauden aikana 5 615,38        
Muut yhteiset tarpeet Annetut avustukset 120 450,00 222 600,00 144 000,00 144 000,00 144 000,00
Muut yhteiset tarpeet Muut toimintakulut 3 566,00 105 000,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00
Muut yhteiset tarpeet TOIMINTAKATE 668 179,87 883 000,00 802 393,00 802 393,00 802 393,00
Nelivuotiskertomus Toimintakulut 36 487,00 105 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Nelivuotiskertomus Palvelujen ostot 36 487,00   25 000,00 25 000,00 25 000,00
Nelivuotiskertomus Muut toimintakulut   105 000,00      
Nelivuotiskertomus TOIMINTAKATE 36 487,00 105 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Euroopan yhd.keh. Toimintakulut 26 819,29 58 200,00 127 793,00 127 793,00 127 793,00
Euroopan yhd.keh. Henkilöstökulut     81 293,00 81 293,00 81 293,00
Euroopan yhd.keh. Palkat ja palkkiot     61 323,00 61 323,00 61 323,00
Euroopan yhd.keh. Henkilösivukulut     19 970,00 19 970,00 19 970,00
Euroopan yhd.keh. Palvelujen ostot 22 944,39 58 200,00 43 000,00 43 000,00 43 000,00
Euroopan yhd.keh. Aineet ja tarvikkeet 308,90        
Euroopan yhd.keh. Ostot tilikauden aikana 308,90        
Euroopan yhd.keh. Muut toimintakulut 3 566,00   3 500,00 3 500,00 3 500,00
Euroopan yhd.keh. TOIMINTAKATE 26 819,29 58 200,00 127 793,00 127 793,00 127 793,00
Syrjäyt. auttaminen Toimintakulut 61 500,00 84 000,00 84 000,00 84 000,00 84 000,00
Syrjäyt. auttaminen Annetut avustukset 61 500,00 84 000,00 84 000,00 84 000,00 84 000,00
Syrjäyt. auttaminen TOIMINTAKATE 61 500,00 84 000,00 84 000,00 84 000,00 84 000,00
Projektimääräraha Toimintakulut 34 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00
Projektimääräraha Palvelujen ostot 20 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00
Projektimääräraha Annetut avustukset 14 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00
Projektimääräraha TOIMINTAKATE 34 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00
Muut yht. tarpeet Toimintakulut 509 373,58 515 800,00 445 600,00 445 600,00 445 600,00
Muut yht. tarpeet Henkilöstökulut 3 516,15 0,00      
Muut yht. tarpeet Palkat ja palkkiot 3 245,33 0,00      
Muut yht. tarpeet Henkilösivukulut 1 080,82        
Muut yht. tarpeet Henkilöstökulujen oikaisuerät -810,00        
Muut yht. tarpeet Palvelujen ostot 449 660,95 437 200,00 445 600,00 445 600,00 445 600,00
Muut yht. tarpeet Palvelun ostot - sisäiset 5 940,00        
Muut yht. tarpeet Aineet ja tarvikkeet 5 306,48        
Muut yht. tarpeet Ostot tilikauden aikana 5 306,48        
Muut yht. tarpeet Annetut avustukset 44 950,00 78 600,00      
Muut yht. tarpeet TOIMINTAKATE 509 373,58 515 800,00 445 600,00 445 600,00 445 600,00