Kirkon palvelukeskuksen talousarvio 2017 ja toimintasuunnitelma 2017-2019 on hyväksytty Kirkon palvelukeskuksen johtokunnan kokouksessa 30.8.2016.


Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) tehtävänä on tuottaa taloushallinnon palveluja seurakunnille, seurakuntayhtymille, tuomiokapituleille ja kirkon keskusrahastolle.