Tuloskortti 2017
Kirkon tiedotuskeskus TK
 
Tehtäväalue Tavoite Keinot Avainmittarit
Edunvalvonta ja vaikuttaminen Kirkon arvoperustalta nouseva osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun mediassa on aktiivista ja avointa. Tuemme kirkon johdon ja Kirkkohallituksen sekä sen osastojen viestintää ja vaikuttamistoimintaa. Tyytyväisyys yhteistyöverkostossa (palautekysely).
Keskustelut piispojen kanssa.
Kirkkohallituksen sisäinen palaute johtoryhmätyöskentelyn kautta.
Tunnistamme kirkon viestinnän kannalta merkityksellisiä yhteiskunnallisia keskustelunaiheita ja reagoimme niihin proaktiivisesti. Media-analyysin tulokset. Sisäinen arviointi.
Tuemme esimerkillämme rakentavaa ja kunnioittavaa viestintää kirkossa ja yhteiskunnassa, jotta epäasiallinen viestintä vähenisi. Järjestämme teemaan liittyviä koulutuksia kirkon työntekijöille. Toteutuneet koulutukset ja osallistujamäärät.
Kirkon viestintä on uskottavaa ja tavoittavaa jatkuvasti muuttuvassa viestintätodellisuudessa. Tunnistamme kirkon viestinnän kannalta merkityksellisiä yhteiskunnallisia keskustelunaiheita ja reagoimme niihin proaktiivisesti. Media-analyysin tulokset. Sisäinen arviointi.
Tuemme rakentavaa ja kunnioittavaa viestintää kirkossa ja yhteiskunnassa. Teemaan liittyvät koulutukset, seminaarit ja käytetyt puheenvuorot.
Etsimme uusia yleisöjä ja kokeilemme erilaisia ilmaisutapoja. Toteutuneet kokeilut ja niiden määrä sekä sisällöllinen arviointi.
Turvaamme yhdessä Ylen kanssa hartausohjelmien aseman julkisessa viestinnässä. Hartausohjelmien määrä ja katsoja- ja kuuntelijaluvut
 
Seurakuntien toiminnan kehittäminen ja tukeminen Seurakuntien ja kapitulien työntekijät, luottamushenkilöt sekä vapaaehtoiset saavat viestinnässä tarvitsemansa tuen. Päivitämme kirkon sisäisen viestinnän toimintaohjelman yhteistyössä seurakuntien, kapitulien sekä kristillisten järjestöjen kanssa. Toimintaohjelma on laadittu ja hyväksytty yhteistyössä.
Sakasti uudistetaan kirkon työntekijöiden yhteistä tekemistä tukevaksi sisäisen viestinnän perustyökaluksi. Sakastin uudistaminen on edennyt aikataulussa.
Tarjoamme seurakuntien käyttöön Lukkari-alustaa ja kehitämme sitä vastaamaan seurakuntien muuttuviin tarpeisiin. Lukkari-seurakuntien määrä on kasvanut ja niiden tyytyväisyys pysynyt hyvänä kyselyselvityksen perusteella.
Kehitämme julkista ja kirkon sisäistä kriisiviestintää päivittämällä kriisiviestintäohjelman sekä tuemme seurakuntien ja hiippakuntien kriisiviestintää tekemällä kriisiviestintäohjelman tunnetuksi. Kriisiviestintäohjelma on päivitetty yhteistyössä ja se on tunnettu sekä käytössä.
Tuemme seurakuntia suoratoistojen kehittämisessä ja audiovisuaalisten sisältöjen tuottamisessa sekä näiden jakamisessa. Neuvottelemme seurakuntien yhteisistä tekijänoikeuskäytännöistä. Ohjeistus on tunnettu ja käytössä.
Teoston kanssa on neuvoteltu yhteinen sopimus, jonka piirissä ovat kaikki Lukkari-seurakunnat.
 
Koko kirkon yhteiset tehtävät Ihmiset kohtaavat kirkon ja sen sanoman median kautta. Kirkon ydinviesti pidetään esillä ja kirkon toiminnan tunnettuus vahvistuu. Tuemme kirkon ja sen järjestöjen yhteisiä viestintäkampanjoita vakiinnuttamalla kampanjapäällikön ja vahvuustyöryhmän toiminnan.

Jatkamme Suuremman suojassa kampanjaa, huolehdimme osaltamme kirkon ja kirkon johdon mediaviestinnästä SuomiAreena 2017 -tapahtumassa
SuomiAreena 2017 on toteutettu menestyksellisesti. Media-analyysi. Seurakuntavaaleihin 2018 valmistautuminen on käynnistynyt.
Kehitämme evl.fi-palvelua ja selkeytämme sen sekä sosiaalisen median roolia palveluina, joissa kirkko kohdataan verkossa. Kävijämäärät, tavoittavuus.
Vahvistamme kirkon kaikkien työntekijöiden ymmärrystä omasta roolistaan viestijöinä pitämällä uutta viestintäohjelmaa aktiivisesti esillä sosiaalisessa mediassa, viestintäpäivillä ja koulutuksissa. Viestintäohjelma on tunnettu ja kirkon työntekijöiden käytössä.
 
KKH - strategiset painopisteet Tavoite Keinot Avainmittarit
Nostamme kirkon sanoman esiin: Huolehdimme kirkon valtakunnallisesta viestinnästä yhteistyössä seurakuntien ja muiden toimijoiden kanssa monikanavaisesti. Reformaation merkkivuosi on näkyvästi esillä seurakuntien toiminnassa yhteistyössä muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Osallistumme Kirkkohallituksen vastuulla olevien reformaation merkkivuoden hankkeiden viestintään. Reformaatioteema näkyy viestinnässä. Armoa-hankkeen medianäkyvyys. Media-analyysin tulokset.
Tietoisuus luterilaisuuden ominaispiirteistä ja vaikutuksesta 100-vuotiaan Suomen kulttuuriin ja yhteiskuntaan lisääntyy sekä käsitys luterilaisuuden globaalista ja ekumeenisesta luonteesta vahvistuu. Nostamme viestinnässä esiin luterilaista kirkkoa yhteiskunnallisena vaikuttajana 100-vuotiaassa Suomessa. Luther-animaation valmistuminen.