Erillisyksikön tehtävät

Piispainkokouksen kanslia auttaa piispainkokousta toteuttamaan kirkkolain ja kirkkojärjestyksen tälle säätämät tehtävät, jotka liittyvät kirkon uskoon, opetukseen, ekumeniaan ja lähetystehtävään, hiippakuntien hoitoon sekä pappisvirkaan, jumalanpalveluselämään ja rippikouluun. Lisäksi piispainkokouksen kanslia tukee arkkipiispan ja piispojen kollegion työskentelyä sekä kirkkohallituksen toimintaa erityisesti teologisissa kysymyksissä.

Erillisyksikön toiminnan nykytilanne ja haasteet sekä tulevaisuudennäkymät

  • Piispainkokouksen kanslian työ on kirkon keskushallinnon uudistamisen myötä muuttunut aiempaa nopeatempoisemmaksi. Myös yhteydet ulkoasiain osastoon ovat tiivistyneet päätöksentekoprosessien ohjautuessa uudella tavalla. Kanslian resurssit ovat pääsääntöisesti olleet sopivassa suhteessa työmäärään, mutta tiivistyneen kokousrytmin ja lisääntyneiden tehtävien myötä työtilannetta on toisinaan vaikea ennakoida.

  • Tässä tilanteessa haastavaksi tulee kokonaistyömäärän ennakointi, kun huomioidaan myös yhteistyö muun kirkkohallituksen kanssa, joka kuuluu kanslian tehtäviin mutta joka vaatii ennalta tapahtuvaa sitoutumista.

  • Tulevaisuuden kehityssuuntana on yhteistyön tiivistäminen arkkipiispan kanslian kanssa. Keskushallinnon uudistamisen myötä piispojen keskinäisen yhteistyön ja piispainkokouksen hallinnon välille on avautunut uudenlaisia mahdollisuuksia, joiden toteuttamiseksi tarvitaan aiempaa enemmän piispainkokouksen kanslian ja arkkipiispan kanslian yhteistä työskentelyä ja keskinäistä koordinaatiota.

Henkilöstönmäärän kehityksen suunta

Piispainkokouksen kanslia on pieni erillisyksikkö, jossa on kolme työntekijää. Nykytilanteen perusteella arvioituna lisätyövoiman tarpeeseen liittyvät järjestelyt voisi ensi sijassa hoitaa yhteistyössä arkkipiispan kanslian kanssa.