Talousarvio
 
    Edellinen TP 2015 Kuluvan vuoden TA 2016 TA 2017 TS1 2018 TS2 2019
Helsingin hiippakunta Toimintatuotot -140 968,67 -174 000,00 -67 700,00 -67 700,00 -67 700,00
Helsingin hiippakunta Korvaukset -60 756,07 -65 000,00 0,00    
Helsingin hiippakunta Myyntituotot -211,40        
Helsingin hiippakunta Maksutuotot -24 838,77 -51 000,00 -43 200,00 -43 200,00 -43 200,00
Helsingin hiippakunta Vuokratuotot -6 026,07 -6 000,00 -19 500,00 -19 500,00 -19 500,00
Helsingin hiippakunta Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -23 402,75 -40 000,00 0,00    
Helsingin hiippakunta Tuet ja avustukset -3 130,54 -2 000,00 0,00    
Helsingin hiippakunta Muut toimintatuotot -12 338,07 -10 000,00 -5 000,00 -5 000,00 -5 000,00
Helsingin hiippakunta Sisäiset tuotot -10 265,00        
Helsingin hiippakunta Toimintakulut 1 532 298,95 1 598 000,00 1 467 400,00 1 467 400,00 1 467 400,00
Helsingin hiippakunta Henkilöstökulut 882 686,71 916 000,00 848 000,00 848 000,00 848 000,00
Helsingin hiippakunta Palkat ja palkkiot 663 127,34 687 500,00 689 000,00 689 000,00 689 000,00
Helsingin hiippakunta Henkilösivukulut 224 856,56 228 500,00 224 000,00 224 000,00 224 000,00
Helsingin hiippakunta Henkilöstökulujen oikaisuerät -5 297,19   -65 000,00 -65 000,00 -65 000,00
Helsingin hiippakunta Palvelujen ostot 258 742,55 273 000,00 241 700,00 241 700,00 241 700,00
Helsingin hiippakunta Palvelun ostot - sisäiset 2 203,00   7 000,00 7 000,00 7 000,00
Helsingin hiippakunta Vuokrakulut 245 736,70 254 000,00 254 500,00 254 500,00 254 500,00
Helsingin hiippakunta Aineet ja tarvikkeet 29 408,29 42 000,00 34 200,00 34 200,00 34 200,00
Helsingin hiippakunta Ostot tilikauden aikana 29 408,29 42 000,00 34 200,00 34 200,00 34 200,00
Helsingin hiippakunta Annetut avustukset 107 783,44 111 000,00 79 000,00 79 000,00 79 000,00
Helsingin hiippakunta Muut toimintakulut 5 738,26 2 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
Helsingin hiippakunta TOIMINTAKATE 1 391 330,28 1 424 000,00 1 399 700,00 1 399 700,00 1 399 700,00