Talousarvio
 
    Edellinen TP 2015 Kuluvan vuoden TA 2016 TA 2017 TS1 2018 TS2 2019
Oulun hiippakunta Toimintatuotot -249 837,71 -278 900,00 -278 900,00 -278 900,00 -278 900,00
Oulun hiippakunta Korvaukset -65 035,14        
Oulun hiippakunta Maksutuotot -34 812,00 -44 500,00 -44 500,00 -44 500,00 -44 500,00
Oulun hiippakunta Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -33 660,91 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00
Oulun hiippakunta Tuet ja avustukset -3 844,15 -207 400,00 -207 400,00 -207 400,00 -207 400,00
Oulun hiippakunta Muut toimintatuotot -9 486,93 -2 000,00 -2 000,00 -2 000,00 -2 000,00
Oulun hiippakunta Sisäiset tuotot -102 998,58        
Oulun hiippakunta Toimintakulut 1 611 289,92 1 740 900,00 1 741 900,00 1 741 900,00 1 741 900,00
Oulun hiippakunta Henkilöstökulut 1 105 039,37 1 100 300,00 1 100 300,00 1 100 300,00 1 100 300,00
Oulun hiippakunta Palkat ja palkkiot 836 890,97 831 300,00 831 300,00 831 300,00 831 300,00
Oulun hiippakunta Henkilösivukulut 272 630,99 269 000,00 269 000,00 269 000,00 269 000,00
Oulun hiippakunta Henkilöstökulujen oikaisuerät -4 482,59        
Oulun hiippakunta Palvelujen ostot 427 847,04 477 100,00 478 100,00 478 100,00 478 100,00
Oulun hiippakunta Palvelun ostot - sisäiset 6 336,04        
Oulun hiippakunta Vuokrakulut 1 821,07 6 500,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00
Oulun hiippakunta Aineet ja tarvikkeet 60 495,25 85 000,00 85 000,00 85 000,00 85 000,00
Oulun hiippakunta Ostot tilikauden aikana 60 495,25 85 000,00 85 000,00 85 000,00 85 000,00
Oulun hiippakunta Annetut avustukset 8 674,70 68 000,00 68 000,00 68 000,00 68 000,00
Oulun hiippakunta Muut toimintakulut 1 076,45 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00
Oulun hiippakunta TOIMINTAKATE 1 361 452,21 1 462 000,00 1 463 000,00 1 463 000,00 1 463 000,00