Kirkolliskokous, talousarvio
 
    Edellinen TP 2015 Kuluvan vuoden TA 2016 TA 2017 TS1 2018 TS2 2019
Kirkolliskokous ja s Toimintakulut 812 870,10 852 000,00 852 000,00 852 000,00 852 000,00
Kirkolliskokous ja s Henkilöstökulut 403 247,32 405 000,00 437 300,00 437 300,00 437 300,00
Kirkolliskokous ja s Palkat ja palkkiot 367 227,17 378 000,00 401 300,00 401 300,00 401 300,00
Kirkolliskokous ja s Henkilösivukulut 36 845,15 27 000,00 36 000,00 36 000,00 36 000,00
Kirkolliskokous ja s Henkilöstökulujen oikaisuerät -825,00        
Kirkolliskokous ja s Palvelujen ostot 407 979,94 445 000,00 413 200,00 413 200,00 413 200,00
Kirkolliskokous ja s Aineet ja tarvikkeet 1 642,84 2 000,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00
Kirkolliskokous ja s Ostot tilikauden aikana 1 642,84 2 000,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00
Kirkolliskokous ja s TOIMINTAKATE 812 870,10 852 000,00 852 000,00 852 000,00 852 000,00
Kkok.yhteiset Toimintakulut 569 858,34 643 000,00 575 400,00 575 400,00 575 400,00
Kkok.yhteiset Henkilöstökulut 227 813,89 276 000,00 230 200,00 230 200,00 230 200,00
Kkok.yhteiset Palkat ja palkkiot 212 528,05 260 000,00 215 000,00 215 000,00 215 000,00
Kkok.yhteiset Henkilösivukulut 16 110,84 16 000,00 15 200,00 15 200,00 15 200,00
Kkok.yhteiset Henkilöstökulujen oikaisuerät -825,00        
Kkok.yhteiset Palvelujen ostot 340 401,61 365 000,00 343 700,00 343 700,00 343 700,00
Kkok.yhteiset Aineet ja tarvikkeet 1 642,84 2 000,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00
Kkok.yhteiset Ostot tilikauden aikana 1 642,84 2 000,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00
Kkok.yhteiset TOIMINTAKATE 569 858,34 643 000,00 575 400,00 575 400,00 575 400,00
Kkok.valiok. ja kom. Toimintakulut 243 011,76 209 000,00 276 600,00 276 600,00 276 600,00
Kkok.valiok. ja kom. Henkilöstökulut 175 433,43 129 000,00 207 100,00 207 100,00 207 100,00
Kkok.valiok. ja kom. Palkat ja palkkiot 154 699,12 118 000,00 186 300,00 186 300,00 186 300,00
Kkok.valiok. ja kom. Henkilösivukulut 20 734,31 11 000,00 20 800,00 20 800,00 20 800,00
Kkok.valiok. ja kom. Palvelujen ostot 67 578,33 80 000,00 69 500,00 69 500,00 69 500,00
Kkok.valiok. ja kom. TOIMINTAKATE 243 011,76 209 000,00 276 600,00 276 600,00 276 600,00

Lisätietoja

Kirkolliskokous