Avustukset avustuslajeittain
             
    Edellinen TP
2015
Kuluvan vuoden TA 2016 TA
2017
TS1
2018
TS2
2019
Avustukset Toimintatuotot -10 944,60        
Avustukset Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -944,60        
Avustukset Muut toimintatuotot -10 000,00        
Avustukset Toimintakulut 9 692 220,91 119 245 500,00 7 040 500,00 6 732 500,00 6 687 500,00
Avustukset Henkilöstökulut 35 633,00        
Avustukset Palkat ja palkkiot 30 285,00        
Avustukset Henkilösivukulut 5 348,00        
Avustukset Palvelujen ostot 11 500,23        
Avustukset Palvelun ostot - sisäiset 221 195,00        
Avustukset Annetut avustukset 9 423 892,68 119 245 500,00 7 040 500,00 6 732 500,00 6 687 500,00
Avustukset TOIMINTAKATE 9 681 276,31 119 245 500,00 7 040 500,00 6 732 500,00 6 687 500,00
Avustukset seurakunnat Toimintakulut 5 467 732,85 115 230 000,00 3 230 000,00 3 170 000,00 3 170 000,00
Avustukset seurakunnat Palvelun ostot - sisäiset 120 395,00        
Avustukset seurakunnat Annetut avustukset 5 347 337,85 115 230 000,00 3 230 000,00 3 170 000,00 3 170 000,00
Avustukset seurakunnat TOIMINTAKATE 5 467 732,85 115 230 000,00 3 230 000,00 3 170 000,00 3 170 000,00
Avustukset yhdistykset Toimintakulut 3 233 750,00 2 935 000,00 2 783 000,00 2 674 000,00 2 674 000,00
Avustukset yhdistykset Annetut avustukset 3 233 750,00 2 935 000,00 2 783 000,00 2 674 000,00 2 674 000,00
Avustukset yhdistykset TOIMINTAKATE 3 233 750,00 2 935 000,00 2 783 000,00 2 674 000,00 2 674 000,00
Muut avustukset Toimintatuotot -10 000,00        
Muut avustukset Muut toimintatuotot -10 000,00        
Muut avustukset Toimintakulut 986 738,06 1 080 500,00 1 027 500,00 888 500,00 843 500,00
Muut avustukset Henkilöstökulut 35 633,00        
Muut avustukset Palkat ja palkkiot 30 285,00        
Muut avustukset Henkilösivukulut 5 348,00        
Muut avustukset Palvelujen ostot 11 500,23        
Muut avustukset Palvelun ostot - sisäiset 100 800,00        
Muut avustukset Annetut avustukset 838 804,83 1 080 500,00 1 027 500,00 888 500,00 843 500,00
Muut avustukset TOIMINTAKATE 976 738,06 1 080 500,00 1 027 500,00 888 500,00 0,00