Kirkkohallitus

Kiinteistöt

  • Kirkon koulutuskeskuksen kappelin kattoikkunoiden uusimiseen ja saunaosaston pukuhuoneiden kunnostukseen varataan 80 000 euroa vuodelle 2017. RAU-järjestelmiin (rakennusautomaatio) varataan määrärahat vuosille 2018-2019, vuonna 2017 tehtävän kuntokartoituksen pohjalta. Arvio määrärahojen suuruudesta voidaan tehdä vasta kuntokartoituksen valmistuttua.

 

Hiippakunnat

Kiinteistöt

  • Turun piispantalon korjaustöihin varataan 60 000 euroa ja Porvoon vahtimestarin asunnon piha-alueelle ja rakennuksen kunnon ylläpito korjaukseen 60 000 euroa. Arkkipiispan talon aidan rakentamiseen varataan 70 000 euroa vuodelle 2018.