Johdanto ja toimintasuunnitelma

Arkkipiispan kokonaiskirkollisiin tehtäviin kuuluvat muun muassa puheenjohtaminen Kirkolliskokouksessa, Piispainkokouksessa, Kirkkohallituksen täysistunnossa, Kirkon tiedotuskeskuksen toimikunnassa ja Kirkon EU-neuvottelukunnassa. Arkkipiispalla on lisäksi vastuu kirkon kansainvälisten ja ekumeenisten asioiden hoitamisesta sekä kirkon edustamisesta suomalaisessa yhteiskunnassa ja mediassa. Arkkipiispan kanslian tehtävänä on avustaa arkkipiispaa hänen virkansa hoidossa ja suorittaa muut arkkipiispan antamat tehtävät.

Lisätietoja

Arkkipiispan kanslia