Talousarvio
 
    Edellinen TP 2015 Kuluvan vuoden TA 2016 TA 2017 TS1 2018 TS2 2019
KIT Toimintatuotot -25 339,27 -7 000,00 -10 000,00 -10 000,00 -10 000,00
KIT Maksutuotot -9 790,00 -7 000,00 -7 000,00 -7 000,00 -7 000,00
KIT Muut toimintatuotot -14 799,53   -3 000,00 -3 000,00 -3 000,00
KIT Sisäiset tuotot -749,74        
KIT Toimintakulut 725 571,80 765 600,00 765 600,00 765 600,00 765 600,00
KIT Henkilöstökulut 665 523,99 682 000,00 687 400,00 687 400,00 687 400,00
KIT Palkat ja palkkiot 502 027,68 514 000,00 518 400,00 518 400,00 518 400,00
KIT Henkilösivukulut 165 685,49 168 000,00 169 000,00 169 000,00 169 000,00
KIT Henkilöstökulujen oikaisuerät -2 189,18        
KIT Palvelujen ostot 59 260,60 78 100,00 72 500,00 72 500,00 72 500,00
KIT Aineet ja tarvikkeet 2 806,04 5 400,00 5 600,00 5 600,00 5 600,00
KIT Ostot tilikauden aikana 2 806,04 5 400,00 5 600,00 5 600,00 5 600,00
KIT Annetut avustukset 40,00 100,00 100,00 100,00 100,00
KIT Muut toimintakulut -2 058,83        
KIT TOIMINTAKATE 700 232,53 758 600,00 755 600,00 755 600,00 755 600,00