Hiippakunnallinen toiminta, talousarvio
 
  Edellinen TP 2015 Kuluvan vuoden TA 2016 TA 2017 TS1 2018 TS2 2019
Toimintatuotot -1 539 060,62 -1 434 600,00 -1 379 100,00 -1 379 100,00 -1 379 100,00
Korvaukset -505 347,00 -316 000,00 -186 000,00 -186 000,00 -186 000,00
Myyntituotot -391,40 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00
Maksutuotot -367 333,97 -480 600,00 -519 800,00 -519 800,00 -519 800,00
Vuokratuotot -17 318,08 -15 200,00 -28 700,00 -28 700,00 -28 700,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -238 792,91 -239 000,00 -199 000,00 -199 000,00 -199 000,00
Tuet ja avustukset -23 942,35 -343 300,00 -220 400,00 -220 400,00 -220 400,00
Muut toimintatuotot -100 717,01 -40 000,00 -103 200,00 -103 200,00 -103 200,00
Sisäiset tuotot -285 217,90   -121 500,00 -121 500,00 -121 500,00
Toimintakulut 14 368 392,10 15 335 000,00 14 456 100,00 14 456 100,00 14 456 100,00
Henkilöstökulut 9 389 418,21 9 109 420,00 9 129 570,00 9 129 570,00 9 129 570,00
Palkat ja palkkiot 7 110 983,66 7 130 570,00 7 294 270,00 7 294 270,00 7 294 270,00
Henkilösivukulut 2 388 542,43 2 308 550,00 2 340 200,00 2 340 200,00 2 340 200,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät -110 107,88 -329 700,00 -504 900,00 -504 900,00 -504 900,00
Palvelujen ostot 2 765 547,12 3 739 770,00 2 905 030,00 2 905 030,00 2 905 030,00
Palvelun ostot - sisäiset 40 875,43 26 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00
Vuokrakulut 1 297 939,29 1 260 150,00 1 249 200,00 1 249 200,00 1 249 200,00
Aineet ja tarvikkeet 419 733,51 495 660,00 473 900,00 473 900,00 473 900,00
Ostot tilikauden aikana 419 733,51 495 660,00 473 900,00 473 900,00 473 900,00
Annetut avustukset 413 372,51 663 000,00 618 000,00 618 000,00 618 000,00
Muut toimintakulut 41 506,03 41 000,00 45 400,00 45 400,00 45 400,00
TOIMINTAKATE 12 829 331,48 13 900 400,00 13 077 000,00 13 077 000,00 13 077 000,00