Tuloskortti 2017
Hallinta-osasto, seurakuntarekisterit
 
Tehtäväalue Tavoite Keinot Avainmittarit
Edunvalvonta ja vaikuttaminen Ajantasainen keskusteluyhteys yhteistyökumppaneiden kanssa. Perustetaan vuoden 2017 alusta alkaen neuvottelutoimikunta jossa on mukana muita sidosryhmiä. Nevottelutoimikunnalla on säännölliset kokoontumiset.
 
Seurakuntien toiminnan kehittäminen ja tukeminen Osaavat ja motivoituneet Kirjurin käyttäjät. Suunnitelmallinen tiedottaminen. Avattujen uutiskirjeiden määrä.
Koulutus. Koulutusten määrä ja koulutuspalautteiden keskimääräinen arvosana.
Ohjeistus. Tukipyyntöjen vuosittaisen määrän vähentyminen.
Neuvonta. Vuosittainen tyytyväisyyskysely.
 
Koko kirkon yhteiset tehtävät Kirjurin jäsentietojärjestelmän monipuolinen kehittäminen ja ylläpito. Kentän kuunteleminen ja työskentely projekteissa. Valmistuneet projektit.
Sähköisen asioinnin kehittäminen. Lakimuutosten ja tietoturva-asetusten huomioiminen. Toteutuneet kehitysehdotukset.
Riittävä henkilöstön ja rahoituksen resursointi. Henkilöstön motivointi ja sitouttaminen. Henkilöstön pysyvyys.
       
KKH - strategiset painopisteet Tavoite Keinot Avainmittarit
Arvostamme jäsenyyttä: Selvitämme keinoja helpottaa kirkkoon liittymistä ja vahvistamme osallisuuden toteutumista kirkossa. Kansalaisten ja muiden sidosryhmien asioinnin helpottaminen. Sähköisten palveluiden kehittäminen. Kehitettyjen palveluiden ja toiminnallisuuksien määrä.