Talousarvio
 
    Edellinen TP 2015 Kuluvan vuoden TA 2016 TA 2017 TS1 2018 TS2 2019
Talousosasto Toimintatuotot -791 346,60 -1 499 288,91 -1 430 000,00 -1 430 000,00 -1 430 000,00
Talousosasto Korvaukset -72 000,00 -939 288,91 -70 000,00 -70 000,00 -70 000,00
Talousosasto Maksutuotot -43,40   -800 000,00 -800 000,00 -800 000,00
Talousosasto Vuokratuotot -13 389,69        
Talousosasto Muut toimintatuotot -42 773,51        
Talousosasto Sisäiset tuotot -663 140,00 -560 000,00 -560 000,00 -560 000,00 -560 000,00
Talousosasto Toimintakulut 5 868 754,01 6 534 928,91 6 512 450,00 6 512 450,00 6 512 450,00
Talousosasto Henkilöstökulut 1 798 268,48 2 187 392,00 2 149 700,00 2 149 700,00 2 149 700,00
Talousosasto Palkat ja palkkiot 1 352 692,84 1 447 000,00 1 672 000,00 1 672 000,00 1 672 000,00
Talousosasto Henkilösivukulut 451 922,80 484 600,00 477 700,00 477 700,00 477 700,00
Talousosasto Henkilöstökulujen oikaisuerät -6 347,16 255 792,00      
Talousosasto Palvelujen ostot 4 008 873,99 4 347 036,91 4 361 400,00 4 361 400,00 4 361 400,00
Talousosasto Vuokrakulut 32 500,70        
Talousosasto Aineet ja tarvikkeet 26 999,06 500,00 1 350,00 1 350,00 1 350,00
Talousosasto Ostot tilikauden aikana 26 999,06 500,00 1 350,00 1 350,00 1 350,00
Talousosasto Muut toimintakulut 2 111,78        
Talousosasto TOIMINTAKATE 5 077 407,41 5 035 640,00 5 082 450,00 5 082 450,00 5 082 450,00
Talousosaston johto Toimintakulut 264 039,53 385 700,00 352 550,00 352 550,00 352 550,00
Talousosaston johto Henkilöstökulut 233 394,27 263 900,00 264 600,00 264 600,00 264 600,00
Talousosaston johto Palkat ja palkkiot 179 408,61 197 800,00 198 100,00 198 100,00 198 100,00
Talousosaston johto Henkilösivukulut 59 816,02 66 100,00 66 500,00 66 500,00 66 500,00
Talousosaston johto Henkilöstökulujen oikaisuerät -5 830,36        
Talousosaston johto Palvelujen ostot 29 394,74 121 800,00 86 600,00 86 600,00 86 600,00
Talousosaston johto Aineet ja tarvikkeet 1 240,52   1 350,00 1 350,00 1 350,00
Talousosaston johto Ostot tilikauden aikana 1 240,52   1 350,00 1 350,00 1 350,00
Talousosaston johto Muut toimintakulut 10,00        
Talousosaston johto TOIMINTAKATE 264 039,53 385 700,00 352 550,00 352 550,00 352 550,00
Kirkon tietohallinto Toimintatuotot -777 912,67 -630 000,00 -630 000,00 -630 000,00 -630 000,00
Kirkon tietohallinto Korvaukset -72 000,00 -70 000,00 -70 000,00 -70 000,00 -70 000,00
Kirkon tietohallinto Muut toimintatuotot -42 772,67        
Kirkon tietohallinto Sisäiset tuotot -663 140,00 -560 000,00 -560 000,00 -560 000,00 -560 000,00
Kirkon tietohallinto Toimintakulut 3 861 429,18 3 564 800,00 2 900 000,00 2 900 000,00 2 900 000,00
Kirkon tietohallinto Palvelujen ostot 3 836 730,87 3 564 800,00 2 900 000,00 2 900 000,00 2 900 000,00
Kirkon tietohallinto Vuokrakulut 9 979,10        
Kirkon tietohallinto Aineet ja tarvikkeet 13 973,69        
Kirkon tietohallinto Ostot tilikauden aikana 13 973,69        
Kirkon tietohallinto Muut toimintakulut 745,52        
Kirkon tietohallinto TOIMINTAKATE 3 083 516,51 2 934 800,00 2 270 000,00 2 270 000,00 2 270 000,00
Tietohallintoyksikkö Toimintatuotot 0,00 -869 288,91      
Tietohallintoyksikkö Korvaukset   -869 288,91      
Tietohallintoyksikkö Toimintakulut 1 134 425,03 1 985 428,91 1 224 300,00 1 224 300,00 1 224 300,00
Tietohallintoyksikkö Henkilöstökulut 1 004 822,43 1 371 992,00 1 224 300,00 1 224 300,00 1 224 300,00
Tietohallintoyksikkö Palkat ja palkkiot 753 974,26 836 100,00 924 000,00 924 000,00 924 000,00
Tietohallintoyksikkö Henkilösivukulut 251 364,97 280 100,00 300 300,00 300 300,00 300 300,00
Tietohallintoyksikkö Henkilöstökulujen oikaisuerät -516,80 255 792,00      
Tietohallintoyksikkö Palvelujen ostot 117 225,58 613 436,91      
Tietohallintoyksikkö Aineet ja tarvikkeet 10 887,02        
Tietohallintoyksikkö Ostot tilikauden aikana 10 887,02        
Tietohallintoyksikkö Muut toimintakulut 1 490,00        
Tietohallintoyksikkö TOIMINTAKATE 1 134 425,03 1 116 140,00 1 224 300,00 1 224 300,00 1 224 300,00
IT - alue Toimintatuotot     -800 000,00 -800 000,00 -800 000,00
IT - alue Maksutuotot     -800 000,00 -800 000,00 -800 000,00
IT - alue Toimintakulut     1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00
IT - alue Henkilöstökulut     181 200,00 181 200,00 181 200,00
IT - alue Palkat ja palkkiot     136 700,00 136 700,00 136 700,00
IT - alue Henkilösivukulut     44 500,00 44 500,00 44 500,00
IT - alue Palvelujen ostot     1 318 800,00 1 318 800,00 1 318 800,00
IT - alue TOIMINTAKATE     700 000,00 700 000,00 700 000,00
Kiinteistöyksikkö Toimintatuotot -13 433,09        
Kiinteistöyksikkö Maksutuotot -43,40        
Kiinteistöyksikkö Vuokratuotot -13 389,69        
Kiinteistöyksikkö Toimintakulut 332 209,44 272 200,00 270 400,00 270 400,00 270 400,00
Kiinteistöyksikkö Henkilöstökulut 305 643,32 272 200,00 270 400,00 270 400,00 270 400,00
Kiinteistöyksikkö Palkat ja palkkiot 229 228,51 203 900,00 204 000,00 204 000,00 204 000,00
Kiinteistöyksikkö Henkilösivukulut 76 414,81 68 300,00 66 400,00 66 400,00 66 400,00
Kiinteistöyksikkö Palvelujen ostot 3 882,72        
Kiinteistöyksikkö Vuokrakulut 22 521,60        
Kiinteistöyksikkö Aineet ja tarvikkeet 161,80        
Kiinteistöyksikkö Ostot tilikauden aikana 161,80        
Kiinteistöyksikkö TOIMINTAKATE 318 776,35 272 200,00 270 400,00 270 400,00 270 400,00
Talousyksikkö Toimintatuotot -0,84        
Talousyksikkö Muut toimintatuotot -0,84        
Talousyksikkö Toimintakulut 276 650,83 326 800,00 265 200,00 265 200,00 265 200,00
Talousyksikkö Henkilöstökulut 254 408,46 279 300,00 209 200,00 209 200,00 209 200,00
Talousyksikkö Palkat ja palkkiot 190 081,46 209 200,00 209 200,00 209 200,00 209 200,00
Talousyksikkö Henkilösivukulut 64 327,00 70 100,00      
Talousyksikkö Palvelujen ostot 21 640,08 47 000,00 56 000,00 56 000,00 56 000,00
Talousyksikkö Aineet ja tarvikkeet 736,03 500,00      
Talousyksikkö Ostot tilikauden aikana 736,03 500,00      
Talousyksikkö Muut toimintakulut -133,74        
Talousyksikkö TOIMINTAKATE 276 649,99 326 800,00 265 200,00 265 200,00 265 200,00