Talousarvio
 
    Edellinen TP 2015 Kuluvan vuoden TA 2016 TA 2017 TS1 2018 TS2 2019
Porvoon hiippakunta Toimintatuotot -157 999,82 -165 500,00 -159 000,00 -159 000,00 -159 000,00
Porvoon hiippakunta Maksutuotot -26 626,99 -33 500,00 -28 000,00 -28 000,00 -28 000,00
Porvoon hiippakunta Tuet ja avustukset -5 260,23 -122 000,00 -2 000,00 -2 000,00 -2 000,00
Porvoon hiippakunta Muut toimintatuotot -6 112,60 -10 000,00 -9 000,00 -9 000,00 -9 000,00
Porvoon hiippakunta Sisäiset tuotot -120 000,00   -120 000,00 -120 000,00 -120 000,00
Porvoon hiippakunta Toimintakulut 1 691 299,02 1 730 800,00 1 723 300,00 1 723 300,00 1 723 300,00
Porvoon hiippakunta Henkilöstökulut 1 022 276,30 974 850,00 1 016 800,00 1 016 800,00 1 016 800,00
Porvoon hiippakunta Palkat ja palkkiot 812 807,43 782 350,00 835 900,00 835 900,00 835 900,00
Porvoon hiippakunta Henkilösivukulut 276 239,99 252 500,00 244 900,00 244 900,00 244 900,00
Porvoon hiippakunta Henkilöstökulujen oikaisuerät -66 771,12 -60 000,00 -64 000,00 -64 000,00 -64 000,00
Porvoon hiippakunta Palvelujen ostot 204 211,93 230 440,00 191 500,00 191 500,00 191 500,00
Porvoon hiippakunta Palvelun ostot - sisäiset 3 483,95   1 000,00 1 000,00 1 000,00
Porvoon hiippakunta Vuokrakulut 349 355,96 358 850,00 353 000,00 353 000,00 353 000,00
Porvoon hiippakunta Aineet ja tarvikkeet 69 842,56 66 660,00 70 800,00 70 800,00 70 800,00
Porvoon hiippakunta Ostot tilikauden aikana 69 842,56 66 660,00 70 800,00 70 800,00 70 800,00
Porvoon hiippakunta Annetut avustukset 41 902,87 100 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00
Porvoon hiippakunta Muut toimintakulut 225,45   200,00 200,00 200,00
Porvoon hiippakunta TOIMINTAKATE 1 533 299,20 1 565 300,00 1 564 300,00 1 564 300,00 1 564 300,00