Tuloskortti 2017
Toiminnallinen osasto
 
Tehtäväalue Tavoite Keinot Avainmittarit
Edunvalvonta ja vaikuttaminen Olemme aktiivinen vaikuttaja ajankohtaisissa ja merkittävissä yhteiskunnallisissa verkostoissa ja kysymyksissä. Huolehdimme, että kirkolle tärkeät näkökulmat ovat esillä sote-asioiden valmisteluissa. Kirkolle tärkeät asiat ovat mukana sote-neuvotteluissa.
Valmistamme seurakunnille sote-sopimusmalleja. Sopimusmalleja on valmisteltu.
Olemme mukana hallituksen kärkihankkeissa: mm. lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma sekä osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeet. Hallituksen kärkihankkeisiin on osallistuttu.
Kirkon työ heikoimmassa asemassa olevien puolesta on näkyvää ja vaikuttavaa. Viestimme aktiivisesti kirkon työstä: esim. kirkon palvelutoiminta, diakonian ja yhteisvastuun hankkeet. Kirkon esillä pitämät asiat ovat mediaseurannassa havaittavissa.
Osallistumme aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun (esim. SuomiAreena).
Vahvistamme omaa viestintäämme (esim. verkkosivut). Verkkosivut on päivitetty.
       
Koko kirkon yhteiset tehtävät Kirkkoon on liittynyt enemmän jäseniä kuin aikaisempia vuosia. Kehitämme toimintamalleja yhdessä seurakuntien kanssa helpottamaan kirkkoon liittymistä. Kirkkoon liittyneiden määrä kasvaa. Toimintamallit on luotu ja niitä käytetään.
Kirkon jäsenten lapset kastetaan. Tuemme ja koordinoimme seurakuntien hankkeita. Kirkon jäsenten kastettujen lasten osuus säilyy prosentuaalisesti nykytasolla. Toteutuneet hankkeet.
Palveleva puhelin ja palveleva netti vastaavat tämän päivän tarpeita. Palvelevan puhelimen ja netin tekniset järjestelmät päivitetään. Päivitetyt järjestelmät on otettu käyttöön.
Kirkkohallitus huolehtii osaltaan tehokkaasti ulkopuolisuuden ehkäisemiseen liittyvistä tehtävistä. Uudistamme Kirkon diakoniarahaston toimintamallin ja sen yhteistyöverkoston. Kirkon diakoniarahaston toimintamalli on uudistettu.
       
Seurakuntien toiminnan kehittäminen ja tukeminen Seurakunnat toimivat verkostoituneina ja yhteistyössä. Toteutamme seurakuntien kanssa yhteisesti hankkeita (esim. sote). Uusia seurakuntien välisiä verkostoja on muodostunut, ns. isäntäseurakuntamalli.
Toiminnallisen osaston, hiippakuntien ja seurakuntien välinen yhteistyö on kehittynyt. Otamme käyttöön Kirkkohallituksen palautejärjestelmä. Palautejärjestelmän tulokset on huomioitu.
  Valmistelemme hankkeita ja järjestämme neuvotteluja yhteistyössä seurakuntien ja hiippakuntien kanssa. Toteutuneet hankkeet ja neuvottelut.
Vapaaehtoistoiminta on nykyistä vahvempaa. Kehitämme vapaaehtoistoimintaa ja osallisuutta edistäviä toimintamalleja (esim. jmp-elämän kehittäminen) ja koulutuksia (esim. vapaaehtoistoiminnan johtaminen). Tuotettu materiaali ja sen käyttö.
Tapahtumia on järjestetty, uudet vapaaehtoistoiminnan koulutukset ovat koulutuskalenterissa. Toteutuneet tapahtumat.
 
KKH - strategiset painopisteet Tavoite Keinot Avainmittarit
Nostamme kirkon sanoman esiin: Huolehdimme kirkon valtakunnallisesta viestinnästä yhteistyössä seurakuntien ja muiden toimijoiden kanssa monikanavaisesti. Reformaation merkkivuosi on näkyvästi esillä seurakuntien toiminnassa yhteistyössä muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Toteutamme Kirkkohallituksen vastuulla olevat reformaation merkkivuoden hankkeet ja tuemme seurakuntia ja järjestöjä merkkivuoden viettämisessä. Merkkivuoden alussa tehdään verkkopaneelina lähtötilaselvitys ja vuoden lopussa vastaava selvitys merkkivuoden vaikuttavuudesta.
Tapahtumien ja hankkeiden määrä Suomessa ja ulkosuomalaisyhteisöissä, osallistujien määrä.
Tuotettu materiaali ja sen käyttö.
Tietoisuus luterilaisuuden ominaispiirteistä ja vaikutuksesta kulttuuriin ja yhteiskuntaan lisääntyy sekä käsitys luterilaisuuden globaalista ja ekumeenisesta luonteesta vahvistuu. Nostamme reformaation merkkivuoden viestinnässä esiin luterilaisuudelle ominaisia näkemyksiä armosta ja lähimmäisenrakkaudesta sekä luterilaisuuden yhteiskunnallisesta vaikutuksesta. Luterilaisuuden ominaisluonteista kertova medianäkyvyys merkkivuoden aikana (media-analyysin tulokset).