Talousarvio
 
    Edellinen TP 2015 Kuluvan vuoden TA 2016 TA 2017 TS1 2018 TS2 2019
Tampereen hiippakunta Toimintatuotot -153 104,77 -149 500,00 -96 000,00 -96 000,00 -96 000,00
Tampereen hiippakunta Korvaukset -65 035,14 -65 000,00 0,00    
Tampereen hiippakunta Maksutuotot -25 802,80 -32 000,00 -33 000,00 -33 000,00 -33 000,00
Tampereen hiippakunta Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -58 943,00 -50 000,00 -60 000,00 -60 000,00 -60 000,00
Tampereen hiippakunta Tuet ja avustukset -2 906,93 -2 500,00 -3 000,00 -3 000,00 -3 000,00
Tampereen hiippakunta Muut toimintatuotot -386,90        
Tampereen hiippakunta Sisäiset tuotot -30,00        
Tampereen hiippakunta Toimintakulut 1 437 102,69 1 552 500,00 1 501 500,00 1 501 500,00 1 501 500,00
Tampereen hiippakunta Henkilöstökulut 1 006 704,37 1 006 800,00 991 900,00 991 900,00 991 900,00
Tampereen hiippakunta Palkat ja palkkiot 756 468,33 763 600,00 792 400,00 792 400,00 792 400,00
Tampereen hiippakunta Henkilösivukulut 254 630,52 245 200,00 265 500,00 265 500,00 265 500,00
Tampereen hiippakunta Henkilöstökulujen oikaisuerät -4 394,48 -2 000,00 -66 000,00 -66 000,00 -66 000,00
Tampereen hiippakunta Palvelujen ostot 253 107,90 295 500,00 262 000,00 262 000,00 262 000,00
Tampereen hiippakunta Palvelun ostot - sisäiset 6 078,00   7 000,00 7 000,00 7 000,00
Tampereen hiippakunta Vuokrakulut 114 438,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00
Tampereen hiippakunta Aineet ja tarvikkeet 32 417,15 50 200,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00
Tampereen hiippakunta Ostot tilikauden aikana 32 417,15 50 200,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00
Tampereen hiippakunta Annetut avustukset 23 476,58 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00
Tampereen hiippakunta Muut toimintakulut 880,69   600,00 600,00 600,00
Tampereen hiippakunta TOIMINTAKATE 1 283 997,92 1 403 000,00 1 405 500,00 1 405 500,00 1 405 500,00