Johdanto

Piispainkokouksen kanslian tehtävä on valmistella piispainkokouksen asioita. Koska piispainkokous käsittelee asioita sen mukaan, mitä aloiteoikeuden piispainkokouksen omaavat tahot (KJ 21: 2§) esittävät, vuosien 2017–2019 työmäärää ja asiasisältöjä on hyvin vaikea arvioida tai ennakoida muuta kuin vuosittain toistuvien asioiden osalta.

Vuoden 2017 toimintasuunnitelma

  • Joka tapauksessa on havaittavissa, että käsiteltävien asioiden määrä on pikemminkin lisääntymään kuin vähenemään päin. Asialistalle voi odottaa tulevaisuudessakin periaatteellisia teologisia kysymyksiä, mikä johtuu pitkälti kirkon toimintaympäristön muutoksesta ja tämän vaatimasta strategisesta työskentelystä. Lisäksi monista kirkolliskokouksen tai kirkkohallituksen käsittelemistä asioista tulee pyytää piispainkokouksen lausunto, joten kirkossa tapahtuvat uudistusprosessit heijastuvat käytännössä myös piispainkokouksen kanslian työmäärään.

  • Toisaalta piispainkokouksen kanslian työntekijät ovat omalla asiantuntijaprofiilillaan mukana kirkkohallituksen työskentelyssä: tämän työskentelyn suhteen piispainkokouksen kanslia seurailee kirkkohallituksen muiden osastojen toimintasuunnitelmia, joista nouseviin projekteihin ja työskentelyihin kanslian työntekijöitä kutsutaan mukaan.

  • Piispainkokouksen kanslia osallistuu ammatillisen koulutuksen seurantaan ja kelpoisuustyöskentelyyn erityisesti pappien osalta ja lisäksi myös työvoiman rekrytoinnin edistämiseen ja siihen liittyvään ennakointiin muun muassa Kirkon teologikoulutustoimikunnassa ja Ammatillisen koulutuksen ryhmässä (AKR).

  • Näillä näkymin pohjoismaiset piispat kokoontuvat yhteiseen tapaamiseen Suomeen kesällä 2019. Tämän varsin suurehkon tapahtuman järjestämisessä piispainkokouksen kanslialla tullee olemaan keskeinen rooli.

  • Vuoden 2017 toiminnassa nousee piispainkokouksen istuntojen lisäksi esille osallistuminen reformaation merkkivuoden toteuttamiseen ja käytännössä myös avioliittolain muutoksesta seuraavaan työskentelyyn.

Vuosien 2018–2019 toimintasuunnitelma

Vuoden 2018–2019 tavoitteet ja painopistealueet tulevat määrittymään pitkälti piispainkokoukseen tulevien aloitteiden pohjalta.

Lisätietoja

Piispainkokous