Talousarvio
 
    Edellinen TP 2015 Kuluvan vuoden TA 2016 TA 2017 TS1 2018 TS2 2019
Espoon hiippakunta Toimintatuotot -119 328,61 -108 000,00 -117 300,00 -117 300,00 -117 300,00
Espoon hiippakunta Korvaukset -51 839,56 -52 000,00 -52 000,00 -52 000,00 -52 000,00
Espoon hiippakunta Maksutuotot -4 721,70 -5 500,00 -43 800,00 -43 800,00 -43 800,00
Espoon hiippakunta Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -12 322,35 -30 000,00 -20 000,00 -20 000,00 -20 000,00
Espoon hiippakunta Tuet ja avustukset   -2 500,00      
Espoon hiippakunta Muut toimintatuotot -49 323,00 -18 000,00      
Espoon hiippakunta Sisäiset tuotot -1 122,00   -1 500,00 -1 500,00 -1 500,00
Espoon hiippakunta Toimintakulut 1 248 847,63 1 335 000,00 1 344 500,00 1 344 500,00 1 344 500,00
Espoon hiippakunta Henkilöstökulut 846 817,68 876 200,00 877 000,00 877 000,00 877 000,00
Espoon hiippakunta Palkat ja palkkiot 637 103,64 663 700,00 666 200,00 666 200,00 666 200,00
Espoon hiippakunta Henkilösivukulut 217 085,15 215 500,00 218 000,00 218 000,00 218 000,00
Espoon hiippakunta Henkilöstökulujen oikaisuerät -7 371,11 -3 000,00 -7 200,00 -7 200,00 -7 200,00
Espoon hiippakunta Palvelujen ostot 192 086,94 179 600,00 190 500,00 190 500,00 190 500,00
Espoon hiippakunta Palvelun ostot - sisäiset 5 202,50   6 000,00 6 000,00 6 000,00
Espoon hiippakunta Vuokrakulut 161 897,66 176 500,00 171 000,00 171 000,00 171 000,00
Espoon hiippakunta Aineet ja tarvikkeet 30 413,93 33 700,00 34 900,00 34 900,00 34 900,00
Espoon hiippakunta Ostot tilikauden aikana 30 413,93 33 700,00 34 900,00 34 900,00 34 900,00
Espoon hiippakunta Annetut avustukset 12 370,92 68 000,00 65 000,00 65 000,00 65 000,00
Espoon hiippakunta Muut toimintakulut 58,00 1 000,00 100,00 100,00 100,00
Espoon hiippakunta TOIMINTAKATE 1 129 519,02 1 227 000,00 1 227 200,00 1 227 200,00 1 227 200,00