Talousarvio
           
  Edellinen TP
2015
Kuluvan vuoden TA 2016 TA
2017
TS1
2018
TS2
2019
Toimintatuotot -5 370 486,97 -7 200 000,00 -9 400 000,00 -9 250 000,00 -9 150 000,00
Maksutuotot -680,00        
Kirkon keskusrahaston toimintatuotot   -6 950 000,00 -9 150 000,00 -9 000 000,00 -8 900 000,00
Vuokratuotot -7 950,00        
Tuet ja avustukset -33 496,34        
Muut toimintatuotot -5 069 842,87        
Sisäiset tuotot -258 517,76 -250 000,00 -250 000,00 -250 000,00 -250 000,00
Toimintakulut 9 420 288,58 9 300 000,00 9 400 000,00 9 250 000,00 9 150 000,00
Henkilöstökulut 5 821 735,39 5 915 000,00 5 580 000,00 5 365 000,00 5 290 000,00
Palkat ja palkkiot 4 398 486,88 4 420 000,00 4 186 000,00 4 033 000,00 3 975 000,00
Henkilösivukulut 1 460 268,41 1 495 000,00 1 394 000,00 1 332 000,00 1 315 000,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät -37 019,90        
Palvelujen ostot 2 219 584,34 2 145 000,00 2 630 000,00 2 695 000,00 2 670 000,00
Palvelun ostot - sisäiset 663 320,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00
Vuokrakulut 678 752,70 630 000,00 580 000,00 580 000,00 580 000,00
Aineet ja tarvikkeet 29 130,59 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Ostot tilikauden aikana 29 130,59 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Muut toimintakulut 7 765,56        
TOIMINTAKATE 4 049 801,61 2 100 000,00 0,00 0,00 0,00