Tuloskortti 2017
Helsingin hiippakunta, Piispan toimisto ja tuomiokapituli
Iloksi ja hyödyksi seurakunnille
 
Tehtäväalue Tavoite Keinot Avainmittarit
Hengellinen elämä vahvistuu Tunnistamme ja arvostamme uskon uusia lähteitä ja ilmaisumuotoja Kehitämme moniammatillista työssäoppimista, joka vahvistaa kirkon työntekijän identiteettiä. Sosiaalinen media hengellisen elämän ilmenemispaikkana.  
Kristityn arki-identiteetin vahvistaminen Löydämme ja arvostamme uskon uusia lähteitä. Rakennamme siltoja niihin ja niiden välille. Käymme uskontodialogia ja kannustamme siihen.  
Organisoimme kirkon alan oppilaitoksissa hengellisen elämän rakenteita: messuja, hengellisen kasvun ryhmiä, raamattuopetusta, musiikkiryhmiä Osallistujien palaute ja messuaktiivisuuden kehitys. Opiskelijoilta saatu palaute ja osallistujamäärät. Sukupuolijakauman tasapaino osallistujissa
Seurakunnat löytävät yhteyden eri kielisiin kristittyihin ja tekevät yhteistyötä heidän yhteisöjensä kanssa. Kirkostamme tulee monikielinen ja monikulttuurinen jumalanpalvelusyhteisö. Hymnet-projekt kotisivun osoitei. Tuemme seurakuntia kansainvälisten messujen järjestämisessä sekä kontaktien ja verkostojen luomisessa etnisiin seurakuntiin. Osallistumme Helsingin ekumeeniseen toimikuntaan ja kansalaisjärjestöjen monikulttuurisiin tapahtumiin. Seuraamme millaista toimintaa edellä mainitut keinot tuottavat ja kuinka ihmiset lähtevät mukaan.
Tuemme seurakunnan työntekijöiden ja luottamushenkilöiden identiteettiä kirkon jäsenenä Piispanmessut, vierailut, kohtaamiset ja monivälineinen mediayhteistyö luottamushenkilöiden osaaminen huomioiden Tilanteiden määrä ja jakaantuminen alueellisesti ja sisällöllisesti.
Ordinaatio-, orientaatio ja johtamiskoulutus. Osallistujamäärät, laadullinen palaute
Kirkko näkyy ja kuuluu Kiinnitymme kirkon tavoitemielikuvaan: Rohkea, Ihmiskasvoinen, Pyhä, Intohimoinen Osallistumme kirkon vahvuudet –ryhmään. Piispan toimiston toiminta- ja asennekulttuurin kehittäminen tavoitemielikuvan suuntaisesti toimien rakentaminen tavoitemielikuvan perusteella. Tuomiokapitulin ja hiippakuntavaltuuston päätökset. Piispan toimiston työntekijöiden esiintymiset julkisuudessa. SharePoint käyttö kommentoinnissa.
Vahvistamme globaalia ajattelua ja edistämme ympäristövastuuta Olemme aktiivisesti mukana julkisessa keskustelussa ja sosiaalisessa mediassa. Vihapuhe-seminaari sekä teemaseminaarien järjestäminen. Globaalin kristikunnan näkyvä tai symbolinen läsnäolo tilaisuuksissamme. Palautteen saaminen ja sen käsittely työntekijöiden kanssa.
Myönteinen mielikuva kirkosta työpaikkana Läsnäolo kirkon alan oppilaitoksissa. Moniammatillinen yhteistyö oppilaitoksissa.  
Seurakuntien toimintaedellytykset vahvistuvat Vahvistamme muutosrohkeutta Neuvottelut, yhteydenpito, konsultaatio, koulutus Seurakuntayhtymien ja seurakuntien muutosprosessit etenevät.
Tuemme seurakuntien strategioita omilla koulutuselementeillä Läsnäolo Vantaan seurakuntien tuotekehittäjä -prosessissa. Kirkko 2020 hankkeet.  
Tuemme seurakuntien hallintoa Neuvonta, yhteydenpito ja koulutus.