Talousarvio
 
    Edellinen TP 2015 Kuluvan vuoden TA 2016 TA 2017 TS1 2018 TS2 2019
Toiminnallinen osasto Toimintatuotot -848 895,10 -982 200,00 -721 600,00 -721 600,00 -721 600,00
Toiminnallinen osasto Myyntituotot -25 196,30 -3 000,00      
Toiminnallinen osasto Maksutuotot -570 630,52 -954 200,00 -721 600,00 -721 600,00 -721 600,00
Toiminnallinen osasto Vuokratuotot 0,00 -25 000,00      
Toiminnallinen osasto Tuet ja avustukset -6 213,30        
Toiminnallinen osasto Muut toimintatuotot -193 321,88        
Toiminnallinen osasto Sisäiset tuotot -53 533,10        
Toiminnallinen osasto Toimintakulut 5 780 057,47 5 882 200,00 5 562 300,00 5 562 300,00 5 562 300,00
Toiminnallinen osasto Henkilöstökulut 4 084 203,62 4 034 000,00 3 909 500,00 3 909 500,00 3 909 500,00
Toiminnallinen osasto Palkat ja palkkiot 3 087 022,24 3 024 400,00 2 956 600,00 2 956 600,00 2 956 600,00
Toiminnallinen osasto Henkilösivukulut 1 028 750,88 1 009 600,00 952 900,00 952 900,00 952 900,00
Toiminnallinen osasto Henkilöstökulujen oikaisuerät -31 569,50        
Toiminnallinen osasto Palvelujen ostot 1 521 373,89 1 649 400,00 1 529 300,00 1 529 300,00 1 529 300,00
Toiminnallinen osasto Palvelun ostot - sisäiset 22 508,49   10 000,00 10 000,00 10 000,00
Toiminnallinen osasto Vuokrakulut 9 680,54 109 000,00 9 600,00 9 600,00 9 600,00
Toiminnallinen osasto Aineet ja tarvikkeet 100 295,35 85 100,00 95 900,00 95 900,00 95 900,00
Toiminnallinen osasto Ostot tilikauden aikana 100 295,35 85 100,00 95 900,00 95 900,00 95 900,00
Toiminnallinen osasto Annetut avustukset 34 997,90        
Toiminnallinen osasto Muut toimintakulut 6 997,68 4 700,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00
Toiminnallinen osasto TOIMINTAKATE 4 931 162,37 4 900 000,00 4 840 700,00 4 840 700,00 4 840 700,00
Osaston johtajan toi Toimintatuotot -12,40        
Osaston johtajan toi Maksutuotot -12,40        
Osaston johtajan toi Toimintakulut 647 053,71 917 000,00 856 700,00 856 700,00 856 700,00
Osaston johtajan toi Henkilöstökulut 361 670,41 636 400,00 562 700,00 562 700,00 562 700,00
Osaston johtajan toi Palkat ja palkkiot 285 606,06 476 700,00 424 800,00 424 800,00 424 800,00
Osaston johtajan toi Henkilösivukulut 95 138,01 159 700,00 137 900,00 137 900,00 137 900,00
Osaston johtajan toi Henkilöstökulujen oikaisuerät -19 073,66        
Osaston johtajan toi Palvelujen ostot 230 043,68 280 600,00 286 000,00 286 000,00 286 000,00
Osaston johtajan toi Palvelun ostot - sisäiset 1 352,00        
Osaston johtajan toi Aineet ja tarvikkeet 20 069,82   8 000,00 8 000,00 8 000,00
Osaston johtajan toi Ostot tilikauden aikana 20 069,82   8 000,00 8 000,00 8 000,00
Osaston johtajan toi Annetut avustukset 32 500,00        
Osaston johtajan toi Muut toimintakulut 1 417,80        
Osaston johtajan toi TOIMINTAKATE 647 041,31 917 000,00 856 700,00 856 700,00 856 700,00
Diakonia ja sielunho Toimintatuotot -65 618,59 -178 000,00 -50 000,00 -50 000,00 -50 000,00
Diakonia ja sielunho Maksutuotot -38 430,20 -178 000,00 -50 000,00 -50 000,00 -50 000,00
Diakonia ja sielunho Tuet ja avustukset -6 213,30        
Diakonia ja sielunho Muut toimintatuotot -13 829,09        
Diakonia ja sielunho Sisäiset tuotot -7 146,00        
Diakonia ja sielunho Toimintakulut 987 612,55 1 015 300,00 884 600,00 884 600,00 884 600,00
Diakonia ja sielunho Henkilöstökulut 778 887,62 652 600,00 649 900,00 649 900,00 649 900,00
Diakonia ja sielunho Palkat ja palkkiot 586 711,71 488 800,00 490 500,00 490 500,00 490 500,00
Diakonia ja sielunho Henkilösivukulut 195 822,45 163 800,00 159 400,00 159 400,00 159 400,00
Diakonia ja sielunho Henkilöstökulujen oikaisuerät -3 646,54        
Diakonia ja sielunho Palvelujen ostot 191 945,85 330 700,00 222 200,00 222 200,00 222 200,00
Diakonia ja sielunho Palvelun ostot - sisäiset 1 555,73        
Diakonia ja sielunho Vuokrakulut 0,00 25 000,00      
Diakonia ja sielunho Aineet ja tarvikkeet 11 992,12 5 000,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00
Diakonia ja sielunho Ostot tilikauden aikana 11 992,12 5 000,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00
Diakonia ja sielunho Muut toimintakulut 3 231,23 2 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Diakonia ja sielunho TOIMINTAKATE 921 993,96 837 300,00 834 600,00 834 600,00 834 600,00
Jumalanpalvelus ja y Toimintatuotot -119 438,83 -45 000,00 -70 000,00 -70 000,00 -70 000,00
Jumalanpalvelus ja y Myyntituotot 395,00        
Jumalanpalvelus ja y Maksutuotot -99 268,05 -45 000,00 -70 000,00 -70 000,00 -70 000,00
Jumalanpalvelus ja y Muut toimintatuotot -17 226,78        
Jumalanpalvelus ja y Sisäiset tuotot -3 339,00        
Jumalanpalvelus ja y Toimintakulut 1 268 984,19 1 013 200,00 1 038 200,00 1 038 200,00 1 038 200,00
Jumalanpalvelus ja y Henkilöstökulut 995 639,70 797 800,00 837 200,00 837 200,00 837 200,00
Jumalanpalvelus ja y Palkat ja palkkiot 749 238,50 598 300,00 646 400,00 646 400,00 646 400,00
Jumalanpalvelus ja y Henkilösivukulut 249 298,57 199 500,00 190 800,00 190 800,00 190 800,00
Jumalanpalvelus ja y Henkilöstökulujen oikaisuerät -2 897,37        
Jumalanpalvelus ja y Palvelujen ostot 256 860,68 212 000,00 189 000,00 189 000,00 189 000,00
Jumalanpalvelus ja y Palvelun ostot - sisäiset 6 750,90   10 000,00 10 000,00 10 000,00
Jumalanpalvelus ja y Aineet ja tarvikkeet 8 183,40 2 700,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
Jumalanpalvelus ja y Ostot tilikauden aikana 8 183,40 2 700,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
Jumalanpalvelus ja y Annetut avustukset 1 100,00        
Jumalanpalvelus ja y Muut toimintakulut 449,51 700,00 0,00    
Jumalanpalvelus ja y TOIMINTAKATE 1 149 545,36 968 200,00 968 200,00 968 200,00 968 200,00
Kasvatus ja perheasi Toimintatuotot -165 168,91 -170 000,00      
Kasvatus ja perheasi Myyntituotot   -3 000,00      
Kasvatus ja perheasi Maksutuotot -27,90 -142 000,00      
Kasvatus ja perheasi Vuokratuotot 0,00 -25 000,00      
Kasvatus ja perheasiat Muut toimintatuotot -162 211,01        
Kasvatus ja perheasiat Sisäiset tuotot -2 930,00        
Kasvatus ja perheasiat Toimintakulut 1 384 902,36 1 396 800,00 1 221 200,00 1 221 200,00 1 221 200,00
Kasvatus ja perheasiat Henkilöstökulut 966 124,04 878 800,00 860 200,00 860 200,00 860 200,00
Kasvatus ja perheasiat Palkat ja palkkiot 726 127,40 660 800,00 650 800,00 650 800,00 650 800,00
Kasvatus ja perheasiat Henkilösivukulut 241 959,40 218 000,00 209 400,00 209 400,00 209 400,00
Kasvatus ja perheasiat Henkilöstökulujen oikaisuerät -1 962,76        
Kasvatus ja perheasiat Palvelujen ostot 381 005,42 390 000,00 308 000,00 308 000,00 308 000,00
Kasvatus ja perheasiat Palvelun ostot - sisäiset 2 164,50        
Kasvatus ja perheasiat Vuokrakulut 186,00 75 000,00      
Kasvatus ja perheasiat Aineet ja tarvikkeet 33 334,89 51 000,00 51 000,00 51 000,00 51 000,00
Kasvatus ja perheasiat Ostot tilikauden aikana 33 334,89 51 000,00 51 000,00 51 000,00 51 000,00
Kasvatus ja perheasiat Annetut avustukset 1 100,00        
Kasvatus ja perheasiat Muut toimintakulut 987,51 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
Kasvatus ja perheasiat TOIMINTAKATE 1 219 733,45 1 226 800,00 1 221 200,00 1 221 200,00 1 221 200,00
Kirkon koulutuskeskus Toimintatuotot -498 656,37 -589 200,00 -601 600,00 -601 600,00 -601 600,00
Kirkon koulutuskeskus Myyntituotot -25 591,30        
Kirkon koulutuskeskus Maksutuotot -432 891,97 -589 200,00 -601 600,00 -601 600,00 -601 600,00
Kirkon koulutuskeskus Muut toimintatuotot -55,00        
Kirkon koulutuskeskus Sisäiset tuotot -40 118,10        
Kirkon koulutuskeskus Toimintakulut 1 491 504,66 1 539 900,00 1 561 600,00 1 561 600,00 1 561 600,00
Kirkon koulutuskeskus Henkilöstökulut 981 881,85 1 068 400,00 999 500,00 999 500,00 999 500,00
Kirkon koulutuskeskus Palkat ja palkkiot 739 338,57 799 800,00 744 100,00 744 100,00 744 100,00
Kirkon koulutuskeskus Henkilösivukulut 246 532,45 268 600,00 255 400,00 255 400,00 255 400,00
Kirkon koulutuskeskus Henkilöstökulujen oikaisuerät -3 989,17        
Kirkon koulutuskeskus Palvelujen ostot 461 518,26 436 100,00 524 100,00 524 100,00 524 100,00
Kirkon koulutuskeskus Palvelun ostot - sisäiset 10 685,36        
Kirkon koulutuskeskus Vuokrakulut 9 494,54 9 000,00 9 600,00 9 600,00 9 600,00
Kirkon koulutuskeskus Aineet ja tarvikkeet 26 715,12 26 400,00 27 400,00 27 400,00 27 400,00
Kirkon koulutuskeskus Ostot tilikauden aikana 26 715,12 26 400,00 27 400,00 27 400,00 27 400,00
Kirkon koulutuskeskus Annetut avustukset 297,90        
Kirkon koulutuskeskus Muut toimintakulut 911,63   1 000,00 1 000,00 1 000,00
Kirkon koulutuskeskus TOIMINTAKATE 992 848,29 950 700,00 960 000,00 960 000,00 960 000,00