Johdanto

Talousvaliokunta totesi mietinnössään 3/2016 että ”Eläkerahaston toiminta- ja taloussuunnitelmasta voidaan luopua ja siihen tavanomaisesti kytkeytyvä ohjeistus voidaan antaa toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen yhteydessä”. 

Kirkkolain 20 luvun 7 §:n 10) kohdan mukaan kirkolliskokouksen tehtävänä on hyväksyä kirkon keskusrahaston ja kirkon eläkerahaston toiminta- ja taloussuunnitelmat sekä talousarviot ja päättää, kuinka paljon seurakuntien on vuosittain maksettava kirkon keskusrahastoon ja kirkon eläkerahastoon.

Suunnitelmista ei toistaiseksi voida täysin luopua, kuitenkin nyt esillä oleva talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma ovat aiempaa suppeammat.