Tuloskortti 2017
Hallinto-osasto, seurakuntien hallinto ja talous (SHT)
 
Tehtäväalue Tavoite Keinot Avainmittarit
Edunvalvonta ja vaikuttaminen Yhteiskunnallisilla toimijoilla on oikea tieto kirkosta ja seurakunnista. Vaikuttaminen viestinnän keinoin medioissa. Kirkkoa koskevan oikean tiedon näkyvyys viestimissä.
    Yhteistyö (kirkollisasiain) museo- ja ympäristöviranomaisten kanssa. Yhteiset julkaisut.
  Kirkon tuottamaan tietoon luotetaan. Monipuolisen ja luotettavan tilastopalvelun rakentaminen ja hyödyntäminen. Tilastotiedot julkaistaan nykyistä (v. 2016) käytäntöä nopeammin ja yksityiskohtaisemmin.
 
Seurakuntien toiminnan kehittäminen ja tukeminen Toimiva ja tehokas seurakuntahallinto. Seurakuntia ohjeistetaan ja neuvotaan hallintomenettelyssä. Vastausaika kysymyksiin 1 vko.
    Kehitetään yhteistä hautaustoimen tietojärjestelmää. Hautaustoimen tietojärjestelmän tekninen suunnittelu on käynnistetty.
    Monipuolisen tilastopalvelun hyödyntäminen mahdollistetaan. Tilastoportaalia käyttävät kaikki seurakunnat.
  Ajantasainen tieto kulttuuriomaisuudesta sekä hyväkuntoinen ja tarkoituksenmukainen rakennuskanta. Toimiva kiinteistöhallintajärjestelmä. Kiinteistöhallintajärjestelmän rakennusrekisteri on otettu käyttöön 150 seurakuntataloudessa ja arvoesinerekisteri on pilotoitu viidessä srk-taloudessa.
  Tehokas taloushallinto. Laaditaan seurakuntien kirjanpitoon yksityiskohtaisia kirjausohjeita, jotka mahdollistavat kirjausten automatisoinnin Kipassa. Seurakuntien kirjanpidossa on otettu käyttöön automaattisia kirjauksia (Kipan järjestelmässä).
 
Koko kirkon yhteiset tehtävät Kirkon kulttuuriperintö säilyy ja arvostus pysyy korkealla. Kulttuuriperintöstrategia 2020 laatiminen. Strategia on laadittu.
    Seurakuntien ohjaaminen ja tukeminen kulttuuriperintöarvoja koskevissa kysymyksissä. Ohjeet on uusittu ja julkaistu Sakastissa.
 
KKH - strategiset painopisteet Tavoite Keinot Avainmittarit
Nostamme kirkon sanoman esiin: Huolehdimme kirkon valtakunnallisesta viestinnästä yhteistyössä seurakuntien ja muiden toimijoiden kanssa monikanavaisesti. Tietoisuus luterilaisuuden ominaispiirteistä ja vaikutuksesta kulttuuriperintöön ja yhteiskuntaan lisääntyy. Kirkon kulttuuriperintö näkyy reformaation merkkivuoden tiedottamisessa. Kulttuuriperinnön verkkonäyttely on toteutettu.
    Osallistutaan kansainvälisen symposiumin ”500 vuotta protestanttista kirkkoarkkitehtuuria” järjestämiseen. Symposium on järjestetty.