Talousarvio
 
    Edellinen TP 2015 Kuluvan vuoden TA 2016 TA 2017 TS1 2018 TS2 2019
Kirkon tutkimuskeskus Toimintatuotot -10 858,62 -17 000,00 -10 000,00 -10 000,00 -10 000,00
Kirkon tutkimuskeskus Myyntituotot -9 160,22 -15 000,00 -10 000,00 -10 000,00 -10 000,00
Kirkon tutkimuskeskus Maksutuotot -1 593,40 -2 000,00      
Kirkon tutkimuskeskus Sisäiset tuotot -105,00        
Kirkon tutkimuskeskus Toimintakulut 924 263,02 1 024 500,00 1 017 500,00 1 017 500,00 1 017 500,00
Kirkon tutkimuskeskus Henkilöstökulut 528 497,55 551 600,00 551 500,00 551 500,00 551 500,00
Kirkon tutkimuskeskus Palkat ja palkkiot 408 016,75 414 500,00 415 000,00 415 000,00 415 000,00
Kirkon tutkimuskeskus Henkilösivukulut 135 767,17 137 100,00 136 500,00 136 500,00 136 500,00
Kirkon tutkimuskeskus Henkilöstökulujen oikaisuerät -15 286,37        
Kirkon tutkimuskeskus Palvelujen ostot 82 257,68 100 000,00 97 000,00 97 000,00 97 000,00
Kirkon tutkimuskeskus Palvelun ostot - sisäiset 138,00        
Kirkon tutkimuskeskus Vuokrakulut 57 080,16 67 400,00 65 000,00 65 000,00 65 000,00
Kirkon tutkimuskeskus Aineet ja tarvikkeet 13 338,49 15 000,00 13 500,00 13 500,00 13 500,00
Kirkon tutkimuskeskus Ostot tilikauden aikana 13 338,49 15 000,00 13 500,00 13 500,00 13 500,00
Kirkon tutkimuskeskus Annetut avustukset 242 809,84 290 000,00 290 000,00 290 000,00 290 000,00
Kirkon tutkimuskeskus Muut toimintakulut 141,30 500,00 500,00 500,00 500,00
Kirkon tutkimuskeskus TOIMINTAKATE 913 404,40 1 007 500,00 1 007 500,00 1 007 500,00 1 007 500,00