Tuloskortti 2017
Kansliapäällikön toimisto
 
Tehtäväalue Tavoite Keinot Avainmittarit
Edunvalvonta ja vaikuttaminen Kirkkohallituksen vaikuttamistoiminta on ennakoivaa ja hyvin organisoitua.

Kirkolla on ajantasainen tieto sellaisesta valmisteilla olevasta EU-lainsäädännöstä, jolla on vaikutusta kirkkoon ja kirkkohallituksella on valmius tarvittaessa vaikuttaa siihen.
Kirkkohallituksen vaikuttamistoiminnan painopisteet päätetään kansliapäällikön johdolla KKH:n johtoryhmässä.

Euroopan komission ja parlamentin työlistojen seurataan aktiivisesti. Suomen EU-kantoihin vaikutetaan valtioneuvoston kanslian EU-sihteeristön, substanssiministeriöiden ja Euroopan kirkkojen konferenssin kautta.
Johtoryhmä käy neljä kertaa vuodessa arvioivan keskustelun vaikuttamistavoitteiden toteutumisesta.

Aktiivinen seuranta on toteutunut neljän EU-lainsäädäntöhankkeen osalta ja aktiivinen vaikuttaminen on toteutettu kahden lainsäädäntö-/uudistushankkeen osalta.
 
Seurakuntien toiminnan kehittäminen ja tukeminen Sote-uudistuksen yhteydessä varmistetaan seurakuntien sairaalasielunhoidon, perheneuvonnan ja kehitysvammatyön jatkuminen uusissa yhteistyörakenteissa. Pidämme aktiivisesti yhteyttä sisäministeriön sotevalmistelijoihin ja pidetään esillä kirkon lähtökohtien. Asian etenemisestä tiedotamme aktiivisesti seurakuntien ao. vastuuhenkilöille. Hiippakuntien/seurakuntien ja maakuntien/kuntien sopimusmallipohjat valmistuvat vuoden 2017 aikana.
 
Koko kirkon yhteiset tehtävät Kirkkohallituksen henkilöstö on osaavaa ja seurakuntien palvelemiseen suuntautunutta sekä viihtyy työssään. Järjestämme sisäisiä koulutuksia ja esimiesvalmennuksia, rekrytoinneissa kiinnitämme huomiota osaamispääoman kartuttamiseen. Henkilöstön työhyvinvointitutkimus. Työhyvinvointi on kehittynyt positiivisesti verrattuna edelliseen tutkimukseen.