Kirkkohallituksen organisaatio


Kirkkohallituksen henkilöstö

 

 

*) Henkilötyövuosi, htv: Henkilötyövuodella tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän henkilön koko vuoden työskentelyä (säännöllinen työaika + ylityötunnit). Raportoinnissa on käytetty tietoja, jotka sisältävät ko. kalenterivuoden työajan, josta on vähennetty keskeytykset.

** ) Luvut eivät sisällä Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) henkilöstöä. Kipan henkilöstömäärä löytyy kohdasta "Kirkon palvelukeskus".