Tuloskortti 2017
Hallinto-osasto, yleishallinto
 
Tehtäväalue Tavoite Keinot Avainmittarit
Edunvalvonta ja vaikuttaminen Päätökset ovat yleisesti kaikkien nähtävillä. Kirkkohallituksen toimielinten esityslistat sekä pöytäkirjat liitteineen julkaistaan verkossa heti, kun ne tulevat julkisiksi. Kirkkohallituksen täysistunnon ja virastokollegion pöytäkirjat on julkaistu viikon kuluessa kokouksesta.
Kirkko näyttäytyy hyvänä, luotettavana ja helposti lähestyttävänä sekä hallinnollisesti asiantuntevana ja toimintaansa kehittävänä yhteistyökumppanina. Verkostoituminen yhteistyökumppanien ja sidosryhmien kanssa sekä hyvä asiakaspalvelu. Riittävät verkostot.
Hyvä asiakaspalvelu. Annamme vastauksen kysymyksiin viikon sisällä.
 
Seurakuntien toiminnan kehittäminen ja tukeminen Seurakuntien arkistotoimi hoidetaan asianmukaisesti. Malliarkistonmuodostussuunnitelman päivittäminen ja seurakuntien ohjeistaminen ja kouluttaminen. Paperi-AMSin (arkistoinmudostussuunnitelma) uudistaminen on käynnistetty.
Asian- ja dokumentinhallinnan sähköinen järjestelmä Domus on seurakuntien käytössä. Domuksesta tiedottaminen ja sen esittely eri yhteyksissä sekä hyvien kokemusten jakaminen. Domusta käyttävien seurakuntien määrä on kasvanut.
Seurakunnilla on oikeaa tietoa Kirkkohallituksen toiminnasta. Jaetaan tietoa oikeassa muodossa ja oikeiden kanavien kautta molemmilla kielillä. Tieto löytyy helposti ja tarpeen mukaan myös ruotsin kielellä.
 
Koko kirkon yhteiset tehtävät Kirkon keskushallinnon sähköinen asian- ja dokumentinhallintajärjestelmä on toimiva. Perehdyttäminen järjestelmän käyttöön, toimintatapojen uudelleenarviointi ja käytäntöjen kehittäminen. Järjestelmä on vakiintunut ja on luotu toimivat sähköisen asiakirjahallinnon käytännöt.