Arkkipiispan tehtävät jakautuvat kirkon keskushallinnon johtotehtäviin, oman hiippakunnan hoitamiseen sekä kirkon edustamiseen suomalaisessa yhteiskunnassa ja kansainvälisesti. Arkkipiispan kokonaiskirkollisiin tehtäviin kuuluvat muun muassa puheenjohtaminen Kirkolliskokouksessa, Piispainkokouksessa, Kirkkohallituksen täysistunnossa, Kirkon tiedotuskeskuksen toimikunnassa ja Kirkon EU-neuvottelukunnassa. Arkkipiispalla on lisäksi vastuu kirkon kansainvälisten ja ekumeenisten asioiden hoitamisesta sekä kirkon edustamisesta suomalaisessa yhteiskunnassa ja mediassa.

Arkkipiispan kanslian tehtävänä on avustaa arkkipiispaa hänen virkansa hoidossa ja suorittaa muut arkkipiispan antamat tehtävät. Arkkipiispan kansliassa työskentelee kaksi arkkipiispan teologista erityisavustajaa, joista toinen on sijoitettu Turkuun ja toinen Helsinkiin, sekä arkkipiispan sihteeri, joka on sijoitettu Turkuun.

Arkkipiispan kansallisen ja kansainvälisen roolin kasvaessa sekä viestintäympäristön monipuolistuessa ja nopeutuessa myös kanslian työt ovat lisääntyneet työntekijämäärän pysyessä samana. Tämä aiheuttaa paineen arkkipiispan kanslian työntekijävoiman kasvattamiseen. Tähän mennessä lisääntyneeseen työtarpeeseen on pyritty vastaamaan kehittämällä yhteistyötä ja sijaisjärjestelyjä etenkin piispainkokouksen kanslian ja Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin kanssa.  Jatkossa tulee kuitenkin voida arvioida kanslian työntekijämäärää suhteessa tehtävien määrään ja vaativuuteen.