Yhteistyösopimuksen tehneet järjestöt

 • Järki I -ryhmän järjestöjä ovat Kirkkopalvelut ry, Nuorten Keskus ry, Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus ry, Suomen Poikien ja Tyttöjen Keskus – PTK ry, Suomen Merimieskirkko ry ja Församlingsförbundet. Esitetyt avustukset perustuvat yhteistyösopimuksiin, jotka on hyväksytty Kirkkohallituksen täysistunnossa 1.4.2003 ja sen jälkeen vuosittain virastokollegiossa.

 • Vuonna 2016 Seurakuntien Lapsityön Keskuksen avustus oli 10 000 euroa perustasoa korkeampi johtuen Kirkon yhteisten kasvatuksen neuvottelupäivien järjestämisestä.


Kouluttavat laitokset

 • Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan tuki (yhteensä 158 000 euroa) kohdistuu kolmeen hankkeeseen: Opiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittäminen (työelämäsuunnittelijan tehtävä, 53 000 euroa vuodessa; kirkon tuki jatkuu aikaisemmalla tasolla ja se kattaa välittömät henkilöstökustannukset), kaupunkiteologian opetus ja tutkimus (yliopistonlehtori vuosina 2016–2020, 85 000 euroa vuodessa) sekä Teologisen tutkimustiedon näkyvyyden edistäminen (20 000 euroa). Suunnitelmaan sisältyy mm. alan oppilaitosten kanssa julkaistavan teologia.fi -sivuston kehittäminen ja ylläpitäminen.

 • Itä-Suomen yliopiston sielunhoidon soveltavien opintojen työnohjaus- ja identiteettiryhmien tukeminen (4 000 euroa).

 • Diakonia-ammattikorkeakoululle esitetään tukea yhteensä 120 000 euroa. Tuki jakaantuu seuraaviin kohteisiin: opiskelijoiden hengellisen ja kirkollisen identiteetin vahvistaminen, sekä kirkon alan tutkimus- ja kehittämistoiminnan vahvistaminen. Vuonna 2017 tukea kohdennetaan tutkimushankkeisiin: Yhteisöpaja – kehittämis- ja tutkimushanke; Kulttuurisensitiivisyys ja uskontolukutaito.

 • Centria-ammattikorkeakoululle esitetään tukea 8 000 euroa opiskelijoiden kirkollista identiteettiä vahvistavaan retriittiin (3 000 euroa), aikuiskoulutuksen työelämäohjaajien matkakuluihin (2 000 euroa) ja mentorointiin opiskelijoiden ammatillisen kasvun tukena (3 000 euroa).

 • Seurakuntaopistolle esitettävä 530 000 euron tuki kohdentuu uskonnonopetuksen ja uskonnonpedagogiikan kehittämiseen sekä erityispedagogisesti suuntautunut uskonnon opetus -hankkeeseen, jota jatketaan aiemmista suunnitelmista poiketen vielä vuonna 2017 (2+1 henkilötyövuotta; 140 000 euroa + 70 000 euroa + esiintyminen Educa-messuilla 5 000 euroa + Raamattuvisatyyppinen kampanja 15 000 euroa), varhaiskasvatus ja perhetyö (1 henkilötyövuosi, 70 000 euroa), Seurakuntien aikuistoiminnan koulutus ja tukeminen (aikuiskasvatus ja maallikkotoiminnan tuki 35 000 euroa + luottamushenkilöiden ja kirkon henkilöstön koulutus 55 000 euroa + MOD-toiminta (moninaisuus ja dialogi) (5 000 euroa) sekä kiinteistöjen ylläpidosta ja investoinneista aiheutuviin kustannuksiin (135 000 euroa). Seurakuntaopiston tukeen on sisällytetty aiemmin Kirkkopalveluille Järki-sopimuksen perusteella myönnetty tuki koulutustehtäviin.

 • Lärkkulla-säätiön tuki kohdistuu kirkkohallituksen päätösten mukaisesti kiinteistöjen ylläpidosta ja investoinneista aiheutuviin kustannuksiin (40 000 euron vuodessa). Tämän lisäksi vuodelle 2017 esitetään myönnettäväksi ylimääräinen 35 000 euron avustus kiinteistön lämmönjakojärjestelmän uusimiseksi.

 • Yrkeshögskolan Novialle esitetään 14 000 euron tukea Novia Dei -hankkeeseen, jolla tuetaan kirkon alan opiskelevien hengellistä ja kirkollista identiteettiä.


Sisar-yhteisöt

 • Kirkon ulkomaanavulle (KUA) esitetty tuki on yhteensä 1 004 000 euroa. Toiminta-avustus sisältää perusosan, joka avustus käytetään KUA:n kotimaassa olevan henkilökunnan palkkamenoihin ja KUA:n tietojärjestelmien ylläpitoon. Toiminta-avustukseen sisältyy myös vuokratuki, joka kattaa markkinavuokran ja ns. sisäisen vuokran erotuksen Kirkon eläkerahaston omistamissa tiloissa Eteläranta 8:n kiinteistössä.

Kokonaistukeen sisältyy myös 85 000 euron avustus nuorisoverkoston kehittämiseen. KUA:n yhteyteen syksyllä 2004 perustettu Changemaker-nuorisoverkosto tarjoaa vaikuttamismahdollisuuden kirkossa nuorille ja nuorille aikuisille. Changemaker tekee tunnetuksi kansainvälisen vastuun ja diakonian kysymyksiä. Tavoitteena on, että yhteiskunta ja kirkko kantaisivat vastuunsa ja toimisivat oikeudenmukaisemman maailman puolesta. Kirkkohallitus on tukenut verkostoa vuosina 2005­–2016. Kirkkohallitus ei puolla esitystä tuen korottamiseksi 90 000 euroon.

 • Suomen ekumeeniselle neuvostolle (SEN) esitetään tukea 99 000 euroa. Myös SEN on Kirkon eläkerahaston vuokralaisena Eteläranta 8:n kiinteistössä.


Muut yhdistykset ja laitokset

 • Pakolaisneuvonta ry hakee avustusta toimintaansa 50 000 euroa. Kirkon tuki käytettäisiin vaikuttamistyöstä syntyviin palkkakuluihin. Vuosina 2016–2017 keskitytään edelleen turvapaikanhakijoita koskeviin oikeusturvaverkon keskeisimpiin ongelmiin sekä alaikäisten ilman huoltajaa olevien turvapaikanhakijoiden ja ihmiskaupan uhrien asemaan. Pakolaisneuvonta saa tukea toimintaansa mm. myös Suomen Punaiselta Ristiltä, Kirkon ulkomaanavulta. ulkoministeriöltä sekä Raha-automaattiyhdistykseltä. Kirkkohallituksen tuki on ollut aiemmin 40 000 euroa, nyt Kirkkohallitus esittää korotusta 45 000 euroon.

 

Muiden järjestöjen tuki on yhteensä 161 000 euroa. Kirkkohallituksen täysistunto päättää määrärahan jaosta. Vuodelle 2016 kirkolliskokous lisäsi kertaluonteiseksi tarkoitetun määrärahaan 200 000 euroa jaettavaksi niille kirkollisille järjestöille, joihin kehitysyhteistyörahoihin vuonna 2016 tehdyt leikkaukset kohdistuivat.