Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) tehtävänä on tuottaa kirjanpidon ja palkanlaskennan sekä maksuliikenteen palveluja seurakuntatalouksille, hiippakunnille ja Kirkon keskusrahastolle.

  • Kipa tukee asiakasta asiakkaan prosessien kehittämisessä mm. jakamalla parhaita käytäntöjä. Kipa huolehtii palvelukeskuksen toiminnan läpinäkyvyydestä niin, että luottamus ja kumppanuus asiakkaiden kanssa syntyy ja syvenee.

  • Asiakastyytyväisyys varmistetaan hyvällä asiakaspalvelulla, asiakkaan kuuntelemisella ja vuorovaikutuksella sekä jatkuvalla toiminnan kehittämisellä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Asiakastyytyväisyyttä mitataan vuosittain ja toimintaa kehitetään palautteen perusteella.

  • Prosesseja kehitetään niin, että prosessien yhtenäisyys, toimintavarmuus ja hinta-laatusuhde ovat tasolla, joka takaa asiakastyytyväisyyden sekä mahdollistaa asiakkaille taloudellisia hyötyjä. Riskitön palvelutuotanto varmistetaan henkilöstön osaamisen jatkuvalla kehittämisellä.