Talousarvio
 
    Edellinen TP 2015 Kuluvan vuoden TA 2016 TA 2017 TS1 2018 TS2 2019
Rahastot Toimintatuotot -72 641,93 -100 000,00 -125 000,00 -125 000,00 -125 000,00
Rahastot Maksutuotot -72 639,13 -100 000,00 -125 000,00 -125 000,00 -125 000,00
Rahastot Muut toimintatuotot -2,80        
Rahastot Toimintakulut 149 684,38 200 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Rahastot Henkilöstökulut 108 668,64 89 900,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Rahastot Palkat ja palkkiot 87 576,44 71 500,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Rahastot Henkilösivukulut 21 092,20 18 400,00      
Rahastot Palvelujen ostot 38 705,95 110 100,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00
Rahastot Aineet ja tarvikkeet 269,00        
Rahastot Ostot tilikauden aikana 269,00        
Rahastot Annetut avustukset 2 000,00        
Rahastot Muut toimintakulut 40,79        
Rahastot TOIMINTAKATE 77 042,45 100 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00
Tekijänoikeusrahasto Toimintatuotot -72 641,93 -100 000,00 -125 000,00 -125 000,00 -125 000,00
Tekijänoikeusrahasto Maksutuotot -72 639,13 -100 000,00 -125 000,00 -125 000,00 -125 000,00
Tekijänoikeusrahasto Muut toimintatuotot -2,80        
Tekijänoikeusrahasto Toimintakulut 146 684,38 200 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Tekijänoikeusrahasto Henkilöstökulut 108 668,64 89 900,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Tekijänoikeusrahasto Palkat ja palkkiot 87 576,44 71 500,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Tekijänoikeusrahasto Henkilösivukulut 21 092,20 18 400,00      
Tekijänoikeusrahasto Palvelujen ostot 37 705,95 110 100,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00
Tekijänoikeusrahasto Aineet ja tarvikkeet 269,00        
Tekijänoikeusrahasto Ostot tilikauden aikana 269,00        
Tekijänoikeusrahasto Muut toimintakulut 40,79        
Tekijänoikeusrahasto TOIMINTAKATE 74 042,45 100 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00
Saarikon rahasto Toimintakulut 2 000,00        
Saarikon rahasto Annetut avustukset 2 000,00        
Saarikon rahasto TOIMINTAKATE 2 000,00        
Kirkon mus.juhlat Toimintakulut 1 000,00        
Kirkon mus.juhlat Palvelujen ostot 1 000,00        
Kirkon mus.juhlat TOIMINTAKATE 1 000,00