Tuloskortti 2017
Kansliapäällikön toimisto, henkilöstöyksikkö
 
Tehtäväalue Tavoite Keinot Avainmittarit
Edunvalvonta ja vaikuttaminen Tasapuolinen ja oikeudenmukainen kohtelu. Laadimme Kirkkohallituksen henkilöstöhallinnon toiminnan kehittämissuunnitelma Henkilöstöyksikön työaikaa voidaan kohdentaa toiminnan kehittämiseen – kehittämissuunnitelman toteutuminen.
Laadimme ja kehitämme ohjeistuksia. Tiedotamme sisäisistä ohjeista Novumissa ja henkilöstötilaisuuksissa. Tietoisuus ohjeistuksista lisääntynyt, henkilöstökyselyn tulokset
Työhyvinvointiin panostaminen. Pidämme kehityskeskusteluja ja huolehdimme tehtävänkuvausten ajantasaisuudesta. Käytyjen kehityskeskustelujen määrä ja päivitettyjen tehtävänkuvausten määrä Kirkko HR järjestelmässä.
Kehitämme esimiesten työhyvinvointiosaamista. Työhyvinvointiosaamisen lisäämiseen tähtäävän koulutuksen toteuttaminen.
       
KKH - strategiset painopisteet Tavoite Keinot Avainmittarit
Kohtaaminen koskettaa: Keräämme järjestelmällisesti palautetta suunnitelmistamme ja työstämme. Vahvistamme kirkon eri toimijoiden keskinäistä yhteistyötä ja selkeytämme työnjakoa. Palautteen kerääminen HR-hankkeista. Suunnittelemme palautteen keräämistä jo hankeen suunnitteluvaiheessa. Hyödynnämme palautteen keräämisessä olemassa olevia järjestelmiä tehokkaasti. Palautekyselystä saadut tulokset ja niiden aktiivinen hyödyntäminen seuraavissa hankesuunnitelmissa.
Rakastamme lähimmäistä: Edistämme heikoimmassa asemassa olevien ja kestävän kehityksen puolesta tehtävää työtä kirkossa. Laadukkaat työterveyshuollon palvelut tukemassa Kirkkohallituksen työnantajakuvaa ja henkilöstön hyvinvointia. Toteutamme työterveyshuollon kilpailutuksen. Työterveyshuollon kilpailutus on suoritettu.
Arvostamme jäsenyyttä: Selvitämme keinoja helpottaa kirkkoon liittymistä ja vahvistamme osallisuuden toteutumista kirkossa. Läpinäkyvyys Kirkkohallituksen hallinnossa ja sisäisessä viestinnässä lisääntyy. Kehitämme Kirkkohallituksen sisäistä viestintää avoimemmaksi ja osallistavammaksi. Rohkaisemme aktiivisesti Novumin käyttöä. Henkilöstökyselyn tulokset sisäistä viestintää koskien parantuvat.
Yhteenkuuluvaisuuden tunne Kirkkohallituksen työyhteisön jäsenenä vahvistuu. Lisäämme henkilöstön osallistamista ja vaikutusmahdollisuuksia. Lisäämme henkilöstön ja osastojen välistä toiminnallisuutta ja aloitteellisuutta. Teemme yhteistyötä suunnittelussa ja toteutuksessa. Yhteistyö on lisääntynyt henkilöstöryhmien ja osastojen välillä. Henkilöstökyselyn tulokset.