Johdanto: suuret uudistushankkeet valmiiksi 2019 mennessä

Lukkarin kehitys- ja ylläpitotoimien ohella Kirkon tiedotuskeskusta (KT) työllistävät perussivustomme evl.fi:n sekä kirkon sisäisen viestinnän peruskiven Sakastin uudistushankkeet. Rahallisten resurssien ohella nämä hankkeet pakottavat pohtimaan KT:n sisäisiä työjärjestelyjä. Toimintakaudelle ajoittuu myös seurakuntavaalit 2018, minkä järjestelmällinen pohjustustyö on aloitettava jo 2017. Seurakuntavaalien viestintäresursointi on syksyn 2015 kirkolliskokouksen päätöksellä jaettu koko vaalikaudelle eikä vaaliviestintää varten osoiteta enää erillistä vaalibudjettia. Lapsille, varhaisnuorille ja nuorille suunnattujen palvelujen kehittämistä selvitetään yhteistyössä Nuori kirkko ry:n kanssa. Tämä hanke saattaa tarvita lähitulevaisuudessa erillisrahoituksen, joka vielä auki.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017: viestintä on koko kirkon tehtävä

  • Vuonna 2017 KT pyrkii omalta osaltaan huolehtimaan koko kirkon strategian viestintätajunnan jalkauttamisesta. Uusi viestintäohjelma julkistettiin kesällä 2016. Sen viestinnällistä perusajatusta – kaikki kirkon työntekijät ja luottamushenkilöt ovat kirkon viestijöitä – pidetään esillä monissa käytännön hankkeissa. Tämä nousee esille mm. pastoraalikurssien viestintäkoulutuksessa ja siinä, että kirkossa toteutetaan jatkossa yhä enemmän suoratoistoja eri tilaisuuksista. Viestinnän kokonaisvaltaisuutta ja asiantuntijoiden vastuuta tuodaan esille erityisesti päivitettäessä kirkon sisäisen viestinnän toimintatapoja.

Vuosien 2018–2019 toimintasuunnitelma: yleisön moninaisuus haaste

  • Hartausohjelmien asemaan ja laatuun on panostettava suunnittelukaudella tilanteessa, jossa Ylen toimintaan ja tehtävään kohdistuu entistä enemmän ulkoista painetta ja Ylen rahoituskehys todennäköisesti niukkenee. 2017-19 panostetaan audiovisuaalisten verkkosisältöjen tuottamiseen sekä tuottamisen ja jakamisen mahdollistamiseen yhdessä seurakuntien ja kristillisten järjestöjen kanssa Lukkarissa ja erityisesti sen Verkkokirkko-osiossa. Verkkotuotantoihin liittyvät tekijänoikeuskysymykset selvitetään yhdessä Teoston kanssa ja niiden soveltaminen pyritään tekemään mahdollisimman yksinkertaiseksi kaikille seurakunnille.

Reformaation merkkivuosi iso viestintähaaste

KT:ssa panostetaan reformaation merkkivuoden näkymiseen Ylen kanavilla sekä muualla mediassa kehittämällä tuotantoprosesseja. Merkkivuoden viestinnällistä toteutumista rasittaa vastaanottajatahon varsin ohut tietoisuus 500 vuoden takaisista konkreettisista saavutuksista, kun emme puhu tutummasta käsitteestä eli uskonpuhdistuksesta. Tämän aiheen viestintäsuunnittelun keskiössä ovat paljolti pääteeman armon ohella konkreettiset seuraukset yhteiskunnissa, joissa protestanttisuus on vaikuttanut myönteisesti mm. lukutaidon, koulutusjärjestelmän ja hyvinvointivaltion perusteisiin.

Kaikkien tuloskortin tavoitteiden mittaamisessa pyrimme käytännöllisimpiin ratkaisuihin, mikä erityisesti viestinnällisissä toimissa kuuntelija- ja katselijalukuja lukuun ottamatta on erittäin haasteellista.