Johdanto

Ulkoasiain osaston tehtäviin kuuluvat kirkon ekumeeniset suhteet ja niihin liittyvät teologiset asiat, kirkon suhteet muihin uskontoihin, ulkomailla asuvien suomalaisten parissa tehtävä kirkollinen työ sekä kirkon lähetysjärjestöjen ja Kirkon Ulkomaanavun yhteistyön koordinointi.

Kristittyjen määrän kasvu globaalissa etelässä edellyttää yhteyksien vahvistamista etelän kirkkoihin. Kristittyjen voimakkain määrällinen kasvu tapahtuu helluntailaisiin, karismaattisiin ja uuskarismaattisiin yhteisöihin kuuluvissa liikkeissä. Ekumeenista liikettä ja kirkkoja jakavaksi kysymykseksi on muodostunut suhtautuminen seksuaalivähemmistöihin.

Kirkon ulkosuomalaistyötä tehdään lähes 40 maassa. Ulkosuomalaiset koostuvat useista erilaisista ryhmistä, joiden tarpeet ja odotukset poikkeavat toisistaan. Tämä edellyttää työn painopisteiden jatkuvaa arviointia ja resurssien uudelleen kohdentamista tarpeen mukaan. Kausisiirtolaisten määrän voi odottaa kasvavan merkittävästi suomalaisten ikärakenteen seurauksena.

Uskontojen välisen vuoropuhelun ja yhteistyön merkitys on lisääntynyt ja tämä kehityksen voidaan ennakoida jatkuvan lisääntyneen muuttoliikkeen ja muiden uskontojen jäsenmäärien lisääntyessä.

Vuoden 2017 toimintasuunnitelma

  • Luterilaisen maailmanliiton yleiskokous järjestetään Namibiassa reformaation merkkivuonna 2017. Kirkkomme delegaatio valmistautuu yleiskokoukseen ja laatii yhteiset tavoitteet yleiskokoukseen sekä huolehtii kokoukseen liittyvästä viestinnästä kotimaahan. Monet kirkkoliitot esittävät kannanottoja, jotka ovat merkittäviä sekä globaalisti että suomalaisen yhteiskunnan kannalta. Kannanotoista viestintää tehostetaan kotimaassa. Ekumeenista tietoisuutta pyritään lisäämään koulutusten, yliopistoyhteyksien, stipendivaihdon ja viestinnän avulla. Reformaation merkkivuosi luo hyvät edellytykset vahvistaa tietoisuutta luterilaisuuden globaalista ja ekumeenisesta luonteesta. Luterilais-katolinen dialogiraportti julkaistaan vuoden 2017 aikana.

  • Uskontojen välisen dialogin näkökulmasta aktiivinen osallistuminen Uskot-foorumin toimintaan on keskeistä. Vuonna 2017 järjestetään eurooppalaisen uskontodialogiverkoston kokous Turun kirkkopäivien yhteydessä.

  • Ulkosuomalaistyössä tavoitteena on järjestää Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhliin liittyvät tapahtumat yhteistyössä muiden ulkomailla olevien suomalaisten toimijoiden kanssa.

  • Lähetyksen peruslinjausta pyritään tekemään entistä tunnetummaksi. Sitä käsitellään hiippakuntien kansainvälisen työn seminaareissa. Lähetysjärjestöjen ja Kirkon Ulkomaanavun kanssa solmittu perussopimusta päivitetään ennen sopimuskauden päättymistä.

Vuosien 2018–2019 toimintasuunnitelma

  • Vuonna 2018 järjestetään Euroopan kirkkojen konferenssin yleiskokous, joka edellyttää huolellista valmistautumista. Myös Euroopan protestanttisten kirkkojen yhteisön yleiskokous järjestetään vuonna 2018. Vaikka kirkkomme ei ole yhteisön jäsen, yleiskokous edellyttää valmistautumista. Niin ikään All Africa Conference of Churches (AACC) -järjestön pitää yleiskokouksen todennäköisesti vuonna 2018. Kokoukseen osallistuminen on tärkeää erityisesti yhteyksien vahvistamiseksi etelän kirkkoihin.

  • Konsultaatio Saksan evankelisen kirkon kanssa (EKD) kanssa järjestetään vuonna 2018. Teologisen työskentelyn lisäksi konsultaatio on merkittävä ulkosuomalaistyön näkökulmasta. Vuonna 2018 on tarkoitus järjestää konsultaatio Kiinan Kristittyjen Neuvoston kanssa yhteistyöasiakirjan linjausten mukaisesti.