Talousvaliokunta on (mietintö 4/2015) pyytänyt Kirkkohallitusta selvittämään, onko vuoden 2017 alusta lähtien mahdollista siirtää hiippakuntien kansainvälisen työn hiippakuntasihteerien ja asiantuntijoiden toimien palkkauskustannukset kokonaan kirkon keskusrahaston vastuulle. Myös kirkon ulkoasiain neuvosto esitti (12/2015), että kansainvälisen työn hiippakuntasihteereiden palkkakustannukset siirretään kirkon keskusrahastolle.

Kirkkohallituksen ja järjestöjen perussopimus, jossa nykyisestä mallista on sovittu, on voimassa 13.6.2018 saakka. Kirkkohallituksen käsityksen mukaan ei ole perusteltua muuttaa nykyistä sopimusta kesken sopimuskautta. Mahdollinen uusi rahoitusmalli otettaisiin käyttöön uuden sopimuskauden alkaessa.

Nykyisen sopimuksen mukaan järjestöt vastaavat kuluista siinä suhteessa kuin ne saavat seurakuntien budjettiavustuksia. Kirkkohallitus on sitoutunut palkkaamaan kansainvälisen työn koordinaattorin ja osoittaa toimintakuluihin 20 000 euroa/hiippakunta/vuosi.

Muutoksen tarvetta arvioitaessa Kirkkohallitus on selvittänyt eri kirkkojen menettelytapoja. Kansainvälinen vertailu osoittaa, että lähetystyön järjestelyt ja järjestöjen rooli poikkeavat eri kirkoissa merkittävästi. Lähimpänä Suomen mallia on Norjan kirkko, jossa järjestöt tekevät lähetystyötä kirkon valtuuttamina. Norjassa kirkko maksaa puolet hiippakuntien kansainvälisen työn sihteerien palkkauskustannuksista, järjestöt maksavat toisen puolen.

Kirkkohallituksen käsityksen mukaan olisi mahdollista siirtyä uuden sopimuskauden alkaessa Norjan mallia muistuttavaan rahoitusratkaisuun, jolloin Kirkon keskusrahasto maksaisi palkkakuluista puolet ja järjestöt toisen puolen. Lisäksi Kirkon keskusrahasto kattaisi edelleen toimintamenot. Kustannusten lisäys nykyisellä palkkasummalla (565 000 euroa/vuosi) olisi kirkon keskusrahastolle vuonna 2018 (7 kk) 164 800 euroa ja vuodesta 2019 alkaen 282 500 euroa vuodessa.