Kirkkohallitus, hiippakunnallinen toiminta ja avustukset

Yllä olevasta taulukosta näkyy se osuus Kirkon yhteisestä toiminnasta, jota rahoitetaan seurakunnilta perittävillä perusmaksuilla. Vuodesta 2016 alkaen Kirjuri-jäsenrekisteri ja kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten ja irtaimiston kunnossapito siirtyivät valtion rahoituksen piiriin. Alun perin Kirjuri-jäsentietojärjestelmä oli Kirkkohallituksen erikseen seurattava strateginen hanke. Järjestelmän käyttöönoton jälkeen Kirjuri siirtyi osaksi Kirkkohallituksen perustyötä.

Tämän muutoksen seurauksena perusmaksu alennettiin 8,2 %:sta 7,5 %:iin vuodesta 2016 alkaen.

Talousvaliokunta totesi mietinnössään 3/2016: ”Tulevina vuosina seurakuntien taloustilanne kiristyy ja kyky maksaa keskusrahastomaksuja heikkenee. Tämän takia yhteisen toiminnan nettokuluja tulisi saada pienennettyä.” Tämä tavoite saavutetaan suunnitelmakaudella jatkamalla toiminnan tehostamista ja prosessien kehittämistä.