Talousarvio
 
  Edellinen TP 2015 Kuluvan vuoden TA 2016 TA 2017 TS1 2018 TS2 2019
Toimintatuotot -2 635 532,01 -3 232 888,91 -2 975 950,00 -2 975 950,00 -2 975 950,00
Korvaukset -72 000,00 -1 029 288,91 -140 000,00 -140 000,00 -140 000,00
Myyntituotot -50 267,08 -23 000,00 -16 500,00 -16 500,00 -16 500,00
Maksutuotot -826 039,03 -1 199 200,00 -1 853 600,00 -1 853 600,00 -1 853 600,00
Vuokratuotot -219 511,04 -244 400,00 -175 850,00 -175 850,00 -175 850,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -102 604,71 -97 000,00 -97 000,00 -97 000,00 -97 000,00
Tuet ja avustukset -68 332,38 -65 000,00 -60 000,00 -60 000,00 -60 000,00
Sijoitustuotot 0,28        
Muut toimintatuotot -573 729,50 -15 000,00 -73 000,00 -73 000,00 -73 000,00
Sisäiset tuotot -723 048,55 -560 000,00 -560 000,00 -560 000,00 -560 000,00
Toimintakulut 30 975 286,96 32 145 268,91 30 137 430,00 29 841 030,00 29 683 330,00
Henkilöstökulut 15 811 613,06 15 835 258,00 15 099 580,00 14 965 420,00 14 897 720,00
Palkat ja palkkiot 12 072 020,20 11 783 920,00 11 580 203,00 11 479 403,00 11 428 003,00
Henkilösivukulut 3 949 767,38 3 798 486,00 3 580 377,00 3 547 017,00 3 530 717,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät -210 174,52 252 852,00 -61 000,00 -61 000,00 -61 000,00
Palvelujen ostot 11 790 768,05 12 890 036,91 11 151 000,00 10 983 260,00 10 898 260,00
Palvelun ostot - sisäiset 300 919,14   266 000,00 266 000,00 266 000,00
Vuokrakulut 262 901,76 242 900,00 204 700,00 204 700,00 204 700,00
Aineet ja tarvikkeet 508 920,72 443 000,00 434 750,00 440 250,00 435 250,00
Ostot tilikauden aikana 508 920,72 443 000,00 434 750,00 440 250,00 435 250,00
Annetut avustukset 2 155 173,90 1 734 000,00 2 185 200,00 2 185 200,00 2 185 200,00
Muut toimintakulut 144 990,33 1 000 074,00 796 200,00 796 200,00 796 200,00
TOIMINTAKATE 28 339 754,95 28 912 380,00 27 161 480,00 26 865 080,00 26 707 380,00