Talousarvio
 
    Edellinen TP 2015 Kuluvan vuoden TA 2016 TA 2017 TS1 2018 TS2 2019
Turun arkkihiippakunta Toimintatuotot -161 317,73 -170 200,00 -199 200,00 -199 200,00 -199 200,00
Turun arkkihiippakunta Korvaukset -65 035,14 -69 000,00 -69 000,00 -69 000,00 -69 000,00
Turun arkkihiippakunta Myyntituotot   -500,00 -500,00 -500,00 -500,00
Turun arkkihiippakunta Maksutuotot -42 486,28 -73 700,00 -39 000,00 -39 000,00 -39 000,00
Turun arkkihiippakunta Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -32 552,01 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00
Turun arkkihiippakunta Tuet ja avustukset -3 756,48 -2 000,00 -3 000,00 -3 000,00 -3 000,00
Turun arkkihiippakunta Muut toimintatuotot -16 538,50   -62 700,00 -62 700,00 -62 700,00
Turun arkkihiippakunta Sisäiset tuotot -949,32        
Turun arkkihiippakunta Toimintakulut 1 843 244,28 1 929 200,00 1 958 200,00 1 958 200,00 1 958 200,00
Turun arkkihiippakunta Henkilöstökulut 1 267 402,70 1 271 200,00 1 331 400,00 1 331 400,00 1 331 400,00
Turun arkkihiippakunta Palkat ja palkkiot 947 573,79 961 200,00 1 006 600,00 1 006 600,00 1 006 600,00
Turun arkkihiippakunta Henkilösivukulut 328 964,12 312 000,00 326 800,00 326 800,00 326 800,00
Turun arkkihiippakunta Henkilöstökulujen oikaisuerät -9 135,21 -2 000,00 -2 000,00 -2 000,00 -2 000,00
Turun arkkihiippakunta Palvelujen ostot 340 732,17 372 300,00 356 200,00 356 200,00 356 200,00
Turun arkkihiippakunta Palvelun ostot - sisäiset 4 309,50 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Turun arkkihiippakunta Vuokrakulut 123 039,75 132 300,00 131 300,00 131 300,00 131 300,00
Turun arkkihiippakunta Aineet ja tarvikkeet 88 326,86 75 900,00 61 800,00 61 800,00 61 800,00
Turun arkkihiippakunta Ostot tilikauden aikana 88 326,86 75 900,00 61 800,00 61 800,00 61 800,00
Turun arkkihiippakunta Annetut avustukset 19 180,00 67 500,00 67 500,00 67 500,00 67 500,00
Turun arkkihiippakunta Muut toimintakulut 253,30        
Turun arkkihiippakunta TOIMINTAKATE 1 681 926,55 1 759 000,00 1 759 000,00 1 759 000,00 1 759 000,00