Talousarvio
 
    Edellinen TP 2015 Kuluvan vuoden TA 2016 TA 2017 TS1 2018 TS2 2019
Kuopion hiippakunta Toimintatuotot -160 162,10 -75 900,00 -77 800,00 -77 800,00 -77 800,00
Kuopion hiippakunta Korvaukset -68 221,54        
Kuopion hiippakunta Maksutuotot -52 214,73 -49 900,00 -51 800,00 -51 800,00 -51 800,00
Kuopion hiippakunta Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -31 541,38 -24 000,00 -24 000,00 -24 000,00 -24 000,00
Kuopion hiippakunta Tuet ja avustukset -1 837,09 -2 000,00 -2 000,00 -2 000,00 -2 000,00
Kuopion hiippakunta Muut toimintatuotot -5 985,86        
Kuopion hiippakunta Sisäiset tuotot -361,50        
Kuopion hiippakunta Toimintakulut 1 430 763,42 1 516 100,00 1 520 800,00 1 520 800,00 1 520 800,00
Kuopion hiippakunta Henkilöstökulut 1 002 979,43 949 000,00 952 900,00 952 900,00 952 900,00
Kuopion hiippakunta Palkat ja palkkiot 753 996,99 760 100,00 772 200,00 772 200,00 772 200,00
Kuopion hiippakunta Henkilösivukulut 253 160,10 258 900,00 250 700,00 250 700,00 250 700,00
Kuopion hiippakunta Henkilöstökulujen oikaisuerät -4 177,66 -70 000,00 -70 000,00 -70 000,00 -70 000,00
Kuopion hiippakunta Palvelujen ostot 257 938,58 316 900,00 325 400,00 325 400,00 325 400,00
Kuopion hiippakunta Palvelun ostot - sisäiset 3 710,76 16 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00
Kuopion hiippakunta Vuokrakulut 116 248,47 120 000,00 120 900,00 120 900,00 120 900,00
Kuopion hiippakunta Aineet ja tarvikkeet 29 233,77 42 900,00 46 300,00 46 300,00 46 300,00
Kuopion hiippakunta Ostot tilikauden aikana 29 233,77 42 900,00 46 300,00 46 300,00 46 300,00
Kuopion hiippakunta Annetut avustukset 20 401,80 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00
Kuopion hiippakunta Muut toimintakulut 250,61 1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00
Kuopion hiippakunta TOIMINTAKATE 1 270 601,32 1 440 200,00 1 443 000,00 1 443 000,00 1 443 000,00