Talousarvio
 
    Edellinen TP 2015 Kuluvan vuoden TA 2016 TA 2017 TS1 2018 TS2 2019
Kirkon ulkomaiset yht. Toimintatuotot -32,36        
Kirkon ulkomaiset yht. Muut toimintatuotot -32,36        
Kirkon ulkomaiset yht. Toimintakulut 917 062,87 983 800,00 1 005 800,00 1 005 800,00 1 005 800,00
Kirkon ulkomaiset yht. Henkilöstökulut 2 324,86        
Kirkon ulkomaiset yht. Palkat ja palkkiot 1 744,00        
Kirkon ulkomaiset yht. Henkilösivukulut 580,86        
Kirkon ulkomaiset yht. Palvelujen ostot 190 589,36 244 000,00 236 000,00 236 000,00 236 000,00
Kirkon ulkomaiset yht. Aineet ja tarvikkeet 5 664,72        
Kirkon ulkomaiset yht. Ostot tilikauden aikana 5 664,72        
Kirkon ulkomaiset yht. Annetut avustukset 711 525,00        
Kirkon ulkomaiset yht. Muut toimintakulut 6 958,93 739 800,00 769 800,00 769 800,00 769 800,00
Kirkon ulkomaiset yht. TOIMINTAKATE 917 030,51 983 800,00 1 005 800,00 1 005 800,00 1 005 800,00
Ulkomainen edustus Toimintatuotot -32,36        
Ulkomainen edustus Muut toimintatuotot -32,36        
Ulkomainen edustus Toimintakulut 198 627,87 244 000,00 236 000,00 236 000,00 236 000,00
Ulkomainen edustus Henkilöstökulut 2 324,86        
Ulkomainen edustus Palkat ja palkkiot 1 744,00        
Ulkomainen edustus Henkilösivukulut 580,86        
Ulkomainen edustus Palvelujen ostot 190 589,36 244 000,00 236 000,00 236 000,00 236 000,00
Ulkomainen edustus Aineet ja tarvikkeet 5 664,72        
Ulkomainen edustus Ostot tilikauden aikana 5 664,72        
Ulkomainen edustus Muut toimintakulut 48,93        
Ulkomainen edustus TOIMINTAKATE 198 595,51 244 000,00 236 000,00 236 000,00 236 000,00
Kirkkojen kv. yht.t. Toimintakulut 718 435,00 739 800,00 769 800,00 769 800,00 769 800,00
Kirkkojen kv. yht.t. Annetut avustukset 711 525,00        
Kirkkojen kv. yht.t. Muut toimintakulut 6 910,00 739 800,00 769 800,00 769 800,00 769 800,00
Kirkkojen kv. yht.t. TOIMINTAKATE 718 435,00 739 800,00 769 800,00 769 800,00 769 800,00