Edellä esitetyn nojalla ja viitaten jäljempänä oleviin yksityiskohtaisiin perusteluihin Kirkkohallitus esittää, että kirkolliskokous päättäisi

 

Kirkon yhteinen toiminta

1. vahvistaa, että perusmaksu määräytyy vain laskennallisen kirkollisveron perusteella ja vahvistaa perusmaksun suuruudeksi vuonna 2017 7,5 %

 

Kirkon palvelukeskus

2. vahvistaa, että Kirkon palvelukeskuksen palvelumaksut määräytyvät seuraavasti:

a) hinnoittelu tapahtuu omakustannushinnoitteluna tavoitetilan 2017 mukaisesti siten, että vuodesta 2018 alkaen hinnoittelussa ei oteta huomioon palvelukeskuksen vuosien 2012 - 2017 aikana syntynyttä alijäämää

b) yksikköhinnat ovat kaikille asiakkaille samat, joista kirkon palvelukeskuksen johtokunta voi myöntää alennusta, jos palvelukeskuksen taholta tapahtuu olennainen sopimusrikkomus

c) asiakas maksaa saamansa palvelut omien suoritemääriensä mukaisesti tai kiinteänä palvelumaksuna

 

Kirkon keskusrahasto

3. hyväksyä oheen liitetyn ehdotuksen Kirkon keskusrahaston talousarvioksi vuodeksi 2017 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosiksi 2017–2019.

 

 

Helsingissä 20. päivänä syyskuuta 2016

Arkkipiispa Kari Mäkinen
Kirkkoneuvos Leena Rantanen