Toiminta- ja taloussuunnitelma 2017- 2019

Katsaus nykytilanteeseen ja tulevaan

Reformaation merkkivuoden juhlinnassa painopiste on seurakunnissa ja jossain määrin kokonaiskirkon tasolla. Hiippakunta kokoaa ja koordinoi juhlintaa hiippakunnassa. Erityisenä panostuksena hiippakunnassa on projektikuoro ja orkesteri, jotka toteuttavat Händelin Messias-oratorion vuoden aikana eri puolilla hiippakuntaa ja myös Luleån hiippakunnassa.

Seurakuntien ja sen henkilöstön tukemiseksi tiukkenevassa taloudellisessa ja toiminnallisessa tilanteessa jatkaa UUTE-hanke, jossa etsitään aktiivisia toimintatapoja meneillään olevassa seurakuntakentän muutoksessa sekä kehitetään seurakuntien toimintaa vastaamaan entistä paremmin seurakuntalaisten tarpeisiin. Se toteutetaan yhteistyössä Oulun Diakonissalaitoksen säätiön kanssa kuudessa seurakunnassa.

Hiippakunnan tulevaisuustyöryhmä jatkaa seurakuntien toiminnallisen yhteistyön ja sen kehittämisen koordinointia. On kuitenkin taloudellinen realiteetti, että muutamien seurakuntien hankala taloudellinen tilanne johtaa rakenteellisten ratkaisujen etsimiseen. Rakenteellisissa ratkaisuissa olisi hyvä löytää ennakoivaa työtapaa, jotta toimet voisivat olla harkittuja hiippakunnan kokonaisuuden huomioon ottavia.

Jaetut eväät – jumalanpalveluspäivät järjestetään Oulun hiippakunnassa vuonna 2017. Jumalanpalveluselämän kehittäminen tavalla, jossa seurakuntalaiset pyritään saamaan aktiivisesti mukaan sekä toteuttajina että osallistujina, on käynnissä eri puolilla hiippakuntaa. Maallikkouden arvostaminen ammatillisen työn rinnalla avaa uusia mahdollisuuksia seurakunnille tulevaisuudessa, kun resurssit niukkenevat.

Pohjois-Suomessa syksyllä tapahtunut pakolaisvirta on ainakin toistaiseksi tasaantunut. Vuoteen 2017 mennessä on turvapaikanhakijat saaneet päätökset ja palautukset pääasiassa tehty. Haasteena tulee olemaan oleskeluluvan saaneiden kotouttaminen. Tässä asiassa on yhteiskunnan puolelta vedottu kirkon mukanaoloon yhteistyössä. Tämä tulee olemaan tärkeä haaste. Diakonian- ja kansainvälisen työn hiippakuntasihteerit ovat olleet mukana koordinoimassa ja tukemassa seurakuntia pakolaisiin liittyvissä asioissa.

 

Keskeiset tehtävät ja kehtiyshankkeet vuonna 2017 - 2019

 

1. Tuetaan seurakuntia ja niiden johtamista kirkon toimintaympäristön muutoksessa

 • seurataan ja tuetaan seurakuntia sekä henkisten että rakenteellisten muutosten keskellä

 • tuetaan seurakuntien johtamista muutostilanteissa

 • tuetaan luottamushenkilöitä seurakunnan päättäjinä

2. Tarjotaan seurakunnille välineitä kristillisen uskon merkityksen esillä pitämiseksi

 • tuetaan seurakunnan työntekijöiden kirkollista identiteettiä sekä hengellistä elämää

 • tuetaan vähemmistökulttuurien mahdollisuutta oman kulttuurin ja kielen mukaiseen toimintaan kirkossa huomioiden maahanmuuttajien tarpeet

 • vahvistetaan seurakuntien evankelioivaa ja tavoittavaa toimintaa

 • kehitetään palautejärjestelmiä hiippakunnallisen toiminnan vaikuttavuuden parantamiseksi

 

3. Tuetaan seurakuntia seurakuntalaisten osallisuuden vahvistamisessa

 • tuetaan seurakuntia yhteistyössä viranomaisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa syrjäytymisen ehkäisyssä ja erityisesti maahanmuuttajien kotoutumisessa

 • tuetaan seurakuntalaisten osallistumismahdollisuuksia seurakunnan jumalanpalveluselämässä

 • kannustetaan seurakuntia vapaaehtoistyön kehittämiseen 

 

Keskeisimmät toiminnalliset tavoitteet v. 2017

 • Tuetaan työntekijöiden identiteettiä ja hengellistä elämää erityisesti pitämällä esillä reformaation perinnettä ja sen merkitystä tässä ajassa

  - Reformaation merkkivuotta varten perustettu projektikuoro ja orkesteri esiintyvät eri osissa hiippakuntaa.

- Reformaatioon liittyvät asiat ovat mukana läpäisyperiaatteella vuoden toiminnassa

 • Tuetaan seurakuntalaisten osallisuutta ja seurakuntien jumalanpalveluselämää

- Valtakunnalliset Jaetut Eväät – jumalanpalveluspäivät järjestetään Oulussa

 • Tuetaan seurakuntia johtamisen ja työyhteisöjen haasteissa sekä muutosprosesseissa

- tuetaan seurakuntien johtamista kirkkoherroille, työalajohtajille, virkamiesjohdolle ja luottamusmiesjohdolle suunnatun ohjaamisen ja koulutuksen kautta
- kehitetään edelleen hiippakunnan työnohjaajien ja työyhteisökonsulttien koordinaatiota ja koulutusta
- järjestetään työnohjauskoulutus Oulun hiippakunnassa

 

 • Kehitetään hiippakunnallisen toiminnan palautejärjestelmää

- Jatketaan toimivien mallien kehittämistä palautteen kokoamiseen, arviointiin, käyttöön toiminnan kehittämisessä.

- Kiinnitetään huomiota myös palautteen palauttamiseen.

 

Lisätietoja

Oulun hiippakunta