Arkkipiispan kanslia
 
Talousarvio
 
    Edellinen TP 2015 Kuluvan vuoden TA 2016 TA 2017 TS1 2018 TS2 2019
Arkkipiispan kanslia Toimintatuotot -68,36        
Arkkipiispan kanslia Maksutuotot -67,50        
Arkkipiispan kanslia Muut toimintatuotot -0,86        
Arkkipiispan kanslia Toimintakulut 265 389,92 248 000,00 248 000,00 248 000,00 248 000,00
Arkkipiispan kanslia Henkilöstökulut 209 306,35 210 000,00 210 000,00 210 000,00 210 000,00
Arkkipiispan kanslia Palkat ja palkkiot 156 967,25 158 000,00 158 000,00 158 000,00 158 000,00
Arkkipiispan kanslia Henkilösivukulut 52 339,10 52 000,00 52 000,00 52 000,00 52 000,00
Arkkipiispan kanslia Palvelujen ostot 37 860,20 21 000,00 21 000,00 21 000,00 21 000,00
Arkkipiispan kanslia Palvelun ostot - sisäiset 949,32        
Arkkipiispan kanslia Vuokrakulut 12 598,80 13 000,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00
Arkkipiispan kanslia Aineet ja tarvikkeet 4 653,77 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00
Arkkipiispan kanslia Ostot tilikauden aikana 4 653,77 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00
Arkkipiispan kanslia Muut toimintakulut 21,48        
Arkkipiispan kanslia TOIMINTAKATE 265 321,56 248 000,00 248 000,00 248 000,00 248 000,00