Talousarvio
 
    Edellinen TP 2015 Kuluvan vuoden TA 2016 TA 2017 TS1 2018 TS2 2019
Mikkelin hiippakunta Toimintatuotot -107 805,50 -37 400,00 -108 000,00 -108 000,00 -108 000,00
Mikkelin hiippakunta Korvaukset -63 738,92        
Mikkelin hiippakunta Maksutuotot -40 511,50 -34 500,00 -80 500,00 -80 500,00 -80 500,00
Mikkelin hiippakunta Tuet ja avustukset -2 906,93 -2 900,00 -3 000,00 -3 000,00 -3 000,00
Mikkelin hiippakunta Muut toimintatuotot -540,15   -24 500,00 -24 500,00 -24 500,00
Mikkelin hiippakunta Sisäiset tuotot -108,00        
Mikkelin hiippakunta Toimintakulut 1 299 069,03 1 257 400,00 1 299 100,00 1 299 100,00 1 299 100,00
Mikkelin hiippakunta Henkilöstökulut 1 022 843,29 990 600,00 986 800,00 986 800,00 986 800,00
Mikkelin hiippakunta Palkat ja palkkiot 771 309,95 793 350,00 813 200,00 813 200,00 813 200,00
Mikkelin hiippakunta Henkilösivukulut 255 484,04 264 950,00 279 300,00 279 300,00 279 300,00
Mikkelin hiippakunta Henkilöstökulujen oikaisuerät -3 950,70 -67 700,00 -105 700,00 -105 700,00 -105 700,00
Mikkelin hiippakunta Palvelujen ostot 211 937,13 215 400,00 250 100,00 250 100,00 250 100,00
Mikkelin hiippakunta Palvelun ostot - sisäiset 3 315,50        
Mikkelin hiippakunta Aineet ja tarvikkeet 29 700,11 31 300,00 32 900,00 32 900,00 32 900,00
Mikkelin hiippakunta Ostot tilikauden aikana 29 700,11 31 300,00 32 900,00 32 900,00 32 900,00
Mikkelin hiippakunta Annetut avustukset 20 456,00 18 500,00 18 500,00 18 500,00 18 500,00
Mikkelin hiippakunta Muut toimintakulut 10 817,00 1 600,00 10 800,00 10 800,00 10 800,00
Mikkelin hiippakunta TOIMINTAKATE 1 191 263,53 1 220 000,00 1 191 100,00 1 191 100,00 1 191 100,00