Kirkon eläkerahaston tuloslaskelma 2015–2019

(milj. euroa) TP15 TA16 TAE17 TTS18 TTS19
Maksutulot          
KIEL-maksut 175,00 153,70 152,90 152,10 151,30
Eläkerahastomaksu 10,80 37,00 36,70 36,30 35,90
TVR-maksut 6,60 5,70 6,00 6,00 6,00
  192,40 196,40 195,60 194,40 193,20
Eläkemenot          
KIEL-eläkkeet -175,20 -179,50 -184,60 -189,60 -194,90
Kuntoutuskulut -0,10        
Vilma-eläkkeet -12,40 -13,50 -15,40 -16,90 -18,20
Hallintomenot (KEVA) -2,40 -3,30 -2,60 -2,60 -2,60
Clearing-erät -2,30        
Muut kulut          
  -192,40 -196,30 -202,60 -209,10 -215,70
           
RAHOITUSKATE 0,00 0,10 -7,00 -14,70 -22,50
           
Sijoitustoiminnan tuotot 87,10 12,30 12,30 12,30 12,30
           
RAHOITUS- JA SIJOITUSTOIMINNAN KATE 87,10 12,40 5,30 -2,40 -10,20
           
Toimintakulut          
Henkilöstökulut -0,70 -0,40 -0,50 -0,50 -0,50
Palvelujen ostot -0,40 -0,40 -0,50 -0,50 -0,50
Muut toimintakulut -0,20 0,00 -0,20 -0,20 -0,20
  -1,30 -0,80 -1,20 -1,20 -1,20
           
RAHASTOITUVA TULOS 85,80 11,60 4,10 -3,60 -11,40
           
Eläkerahaston vähennys / lisäys (-) -85,80 -11,60 -4,10 3,60 11,40
           
TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00