Edellä esitetyn nojalla ja viitaten jäljempänä oleviin perusteluihin Kirkkohallitus esittää, että kirkolliskokous päättäisi

 

  1. vahvistaa, että kirkollisveron perusteella määräytyvän eläkerahastomaksun suuruus vuodelle 2017 on 4,0 %

  2. vahvistaa, että seurakuntien työnantajan eläkemaksu vuodelle 2017 on 23,8 %, minkä lisäksi työntekijöiltä peritään työntekijäin eläkelain mukainen työntekijöiden eläkemaksu

  3. vahvistaa, että Kirkon keskusrahaston ja kirkollisten järjestöjen työnantajan eläkemaksu vuodelle 2017 on 27,8 %, minkä lisäksi työntekijöiltä peritään työntekijäin eläkelain mukainen työntekijöiden eläkemaksu

  4. vahvistaa, että työkyvyttömyyseläkkeistä ei peritä omavastuuosuutta vuonna 2017

  5. hyväksyä oheen liitetyn ehdotuksen Kirkon eläkerahaston talousarvioksi vuodeksi 2017 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosiksi 2017–2019.

 

 

Helsingissä 20. päivänä syyskuuta 2016

 

Arkkipiispa Kari Mäkinen
Kirkkoneuvos Leena Rantanen