Kilpailukykysopimus alentaa työnantajien maksamia eläkemaksuja vuosina 2017–2020. Tämä otetaan huomioon myös Kirkon eläkerahastossa. Vastaavasti työntekijän eläkemaksu nousee, joten maksutulot Kirkon eläkerahastoon eivät tästä syystä muutu.

  • Alennus 0,20 prosenttiyksikköä vuonna 2017
  • 0,20 prosenttiyksikköä vuonna 2018
  • 0,40 prosenttiyksikköä vuonna 2019
  • 0,40 prosenttiyksikköä vuonna 2020.

Työntekijämaksun korotus ja työnantajamaksun alennus ovat yhteensä 1,20 prosenttiyksikköä vuosina 2017-2020.

Vuonna 2016 seurakuntien työnantajan eläkemaksu alennettiin 24 %:iin ja eläkerahastomaksu nostettiin 4 %:iin. Tavoitteena on alentaa työnantajan maksua edelleen lähemmäksi TyEL-järjestelmän tasoa, vastaavasti eläkerahastomaksu nousisi. Alennus/korotusesitystä valmistellaan vuodelle 2018, kirkolliskokous ratkaisee asian toukokuussa 2017 KERin tilinpäätöksen yhteydessä uuden eläke-ennusteen valmistuttua. Alla on eräs vaihtoehto maksutasojen maltilliseksi muutokseksi.